left corner

right corner
Accord

Actavis Serbia

Go to our worldwide corporate directory on www.actavis.com

left_part_rounded

Prijava za posao


* Označava obavezna polja
* Prezime:  
 
* Ime:  
 
Datum rodjenja:  
Nacionalnost:  
Adresa:  
Telefon:  
kućni:  
posao:  
mobilni:  
* e-mail:  
  
Posao za koji se prijavljujete  
Da li se prijavljujete za?  
Zdravlje Actavis  
Actavis d.o.o.  
Zašto se prijavljujete za rad u Actavisu?  
Obrazovanje:  
Naziv obrazovne ustanove:  
Period:   od: do:
Stepen stručne spreme ili diploma:  
Naziv obrazovne ustanove:  
Period:   od: do:
Stepen stručne spreme ili diploma:  
Naziv obrazovne ustanove:  
Period:   od: do:
Stepen stručne spreme ili diploma:  
Oblast stručnog interesovanja:  
Znanje jezika:  
Jezik  
 
 
 
Rad na kompjuteru (programi koje koristite):
Vozačka dozvola:  
Radno iskustvo:  
Period:   od: do:
Mesto:  
Kompanija/firma:  
Pozicija:  
Opis zadataka:  
Period:   od: do:
Mesto:  
Kompanija/firma:  
Pozicija:  
Opis zadataka:  
Period:   od: do:
Mesto:  
Kompanija/firma:  
Pozicija:  
Opis zadataka:  
Komentar:  
Priložite dokument (možete priložiti svoj CV)