left corner

right corner
Accord

Actavis Serbia

Go to our worldwide corporate directory on www.actavis.com

left_part_rounded

Vesti

15 JUN 2009 / Proizvod

Nova terapija u lečenju depresije u Srbiji

Stručni skup u Beogradskoj filharmonijiKompanija Actavis je organizovala stručni skup pod nazivom „Citalex® – novi izazov u antidepresivnoj terapiji u našoj sredini“. Uz Šumanovo „Sanjarenje“ u svečanoj sali Beogradske filharmonije, simpozijum je okupio oko 200 gostiju koji su imali priliku da upoznaju ovaj savremeni antidepresiv iz snažnog CNS portfolija kompanije Actavis koji predstavlja efikasnu i bezbednu terapiju u lečenju depresije.

Nova terapija u lečenju depresije u SrbijiCitalopram predstavlja jedan od najprodavanijih proizvoda u svetu koji se primenjuje kod pacijenata za lečenje depresije u inicijalnoj fazi, za terapiju održavanja u cilju sprečavanja mogućeg ponovnog pojavljivanja bolesti i lečenja paničnog poremećaja, sa agorafobijom ili bez nje.

Citalex® ima podjednaku efikasnost u terapiji depresije sa tricikličnim antidepresivima, ali predstavlja sigurniji izbor, jer nema značajnih kardiovaskularnih i antiholinergičnih neželjenih efekata. Postoji minimalan rizik od interakcija citaloprama sa drugim lekovima koji se primenjuju istovremeno kod hroničnih bolesti, što omogućava pacijentima siguran tretman depresije, čak iako imaju neku somatsku bolest i piju više lekova.

Eminentni stručnjaci o lečenju depresijeNa stručnom skupu su govorili eminentni stručnjaci prof. dr Miroslava Jašović Gašić (Klinika za psihijatriju, KC Srbije), prof. dr Slavica Đukić Dejanović (Klinika za psihijatriju, KC Kragujevac) i prof. dr Dušica Lečić Toševski (Institut za mentalno zdravlje, Beograd).

”Depresija je jedan od vodećih poremećaja koji se danas uspešno leči kombinovanjem farmakoterapije i psihoterapije. Zahvaljujući novoj generaciji antidepresiva na našem trižištu, efikasnost lečenja depresivnih i anksioznih poremećaja je veoma visok. Izlečenje je izvesno ukoliko pacijent na vreme potraži stručnu pomoć, a zatim nakon stručne procene kliničke slike, određeni lek se primeni u optimalnoj dozi i uz intenzivnu psihijatrijsku podršku,” rekla je prof. dr Miroslava Jašović Gašić.

  • Nazad
  • Štampaj
  • Pošalji