left corner

right corner
Accord

Actavis Serbia

Go to our worldwide corporate directory on www.actavis.com

Naš je cilj da budemo ključni partner medicinske zajednice kroz razvoj i plasman visoko kvalitetnih lekova najnovije generacije. Naša želja je da omogućimo Srbiji pristup paleti lekova u skladu sa potrebama savremenih terapijskih smernica i da pritom vodimo računa da cene naših lekova budu što pristupačnije za sve kojima su neophodni.