Fabrika „Zdravlje“ AD u Leskovcu jedan je od lidera u farmaceutskoj industriji u Srbiji sa više od 65 godina dugom tradicijom u proizvodnji prvoklasnih farmaceutskih proizvoda. Od 3. avgusta 2016. godine, Zdravlje posluje u sastavu Tevinih Globalnih Operacija. Stručni i posvećeni zaposleni, duga lokalna tradicija i globalna snaga Teve, vodeće generičke farmaceutske kompanije na svetu, recept su koji nam omogućava da proizvodimo kvalitetne, efikasne i bezbedne lekove po pristupačnim cenama.

Zdravlje AD postaje jedan od prvih domaćih proizvođača farmaceutskih proizvoda koji primenjuju najviše standarde domaće i evropske Dobre proizvođačke prakse (GMP), koji garantuju kvalitet, efikasnost i bezbednost lekova u skladu sa najvišim standardima.

Lekovi iz fabrike „Zdravlje“ u Leskovcu danas su deo terapije mnogih pacijenata u Srbiji i regionu, kao i pacijenata na oko 40 tržišta širom sveta. „Zdravlje“ AD je jedan od najvećih snabdevača domaćeg tržišta lekova, ali i jedan od značajnih izvoznika u Srbiji.serbia

 

 

Zaštita životne sredine, zdravlje, bezbednost i održivi razvoj
 
U skladu sa Misijom i Vrednostima kompanije, stalo nam je do drugih, kao i do planete na kojoj živimo i želimo da budemo najbolji u očuvanju životne sredine, primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu i održivom razvoju.
Kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou spremni smo da preuzmemo odgovornost, kontinuirano unapređujemo naš EHS učinak i težimo da zajednički ostvarimo naš dugoročni cilj:
Bez povreda, bez incidenata i bez zagađenja životne sredine, uz smanjenje korišćenja prirodnih resursa.

 

actavis