Naziv firme: Actavis doo                              

Opština: Novi Beograd                                 

Poštanski broj i mesto: 11070 Beograd                               

Naziv ulice i broj: Đorđa Stanojevića 12.                            

Poreski identifikacioni broj (PIB): 105872844                                 

Registarski broj/Matični broj:20445009                             

Šifra delatnosti: 4646