Srbija

Izveštaj o napretku u oblasti životne sredine, socijalne politike i održivog upravljanja

Naš pristup ekološkom, socijalnom i održivom upravljanju (ESG)

U Tevi želimo da uskladimo svoje korporativne resurse i ekspertizu sa relevantnim oblastima globalnih zdravstvenih i socijalnih potreba i da poslujemo odgovorno. Posvećeni smo promociji zdravlja i povećanju pristupa lečenju pacijenata, uz istovremeno negovanje kulture poštovanja, etike i transparentnosti.

Naš izveštaj za 2019. odražava napore kompanije Teva na poboljšanju zdravlja pacijenata i zajednica i unapređenju transparentnosti i odgovornosti u našem poslovanju.