Saradnja sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama

S ciljem poštovanja visokih etičkih standarda, te u skladu sa očekivanjima pacijenata, državnog tj. javnog sektora i drugih činioca zdravstvenog sistema, farmaceutske kompanije širom Evrope obavezale su se na objavu prenosa vrednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama usvajanjem EFPIA Kodeksa i Medicines for Europe Kodeksa.

Actavis d.o.o. Beograd, kao kompanija koja je posvećena održavanju svojih odnosa sa zdravstvenim radnicima i organizacijama, u potpunosti podržava obavezu Evropske federacije farmaceutske industrije i njenog Udruženja inovativnih proizvođača lekova (EFPIA), te organizacije Medicines for Europe o javnoj objavi prenesenih vrednosti pojedinačnom zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj organizaciji.

Odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika i organizacija zasnovan na zdravim temeljima, u najboljem je interesu pacijenata. EFPIA Kodeks i Medicines for Europe kodeks o objavljivanju podataka, doneti su s ciljem zaštite integriteta tih odnosa i predstavljaju korak napred u promovisanju veće transparentnosti i građenju snažnijeg poverenja između farmaceutske industrije, medicinske zajednice i društva, širom Evrope.

Šta je EFPIA Kodeks?

EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka je službeni kodeks ponašanja Udruženja inovativnih proizvođača lekova, koji ima za cilj da uspostavi vidljiva i jasna pravila i postupke kojih su se članovi Udruženja dužni pridržavati u sprovođenju aktivnosti oglašavanja o lekovima prema zdravstvenim radnicima, na način koji će u najvećoj mogućoj meri osigurati profesionalno i etičko ponašanje, kao i transparentnost u postupanju radi postizanja racionalne farmakoterapije i osiguranja kvalitetne zdravstvene zaštite usmerene na dobrobit pacijenata u Republici Srbiji. U skladu s Kodeksom, svi  članovi EFPIA-e, objavljuju podatke o prenosu vrednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.

Opširnije informacije o EFPIA Kodeksu možete pronaći na njihovim službenim stranicama.

Šta je Medicines for Europe Kodeks?

Kodeks ponašanja organizacije Medicines for Europe o interakcijama sa zdravstvenom zajednicom (The Medicines for Europe Code) ima za cilj postaviti okvir standarda i načela koji promoviše poverenje, odgovorno ponašanje i poštovanje između farmaceutskih kompanija i zdravstvene zajednice, uključujući zdravstvene stručnjake, zdravstvene organizacije, pacijente i organizacije pacijenata.

Opširinije informacije o Medicines for Europe kodeksu možete pronaći na njihovim službenim stranicama.

Na sledećim linkovima možete pronaći:

Actavisov Izveštaj o prenosima vrednosti za 2017. godinu

Metodologiju korišćenu u primeni Kodeksa u 2017. godini

Actavisov Izveštaj o prenosima vrednosti za 2018. godinu

Metodologiju korišćenu u primeni Kodeksa u 2018. godini

Actavisov Izveštaj o prenosima vrednosti za 2019. godinu

Metodologiju korišćenu u primeni Kodeksa u 2019.godini

Actavisov Izveštaj o prenosima vrednosti za 2020. godinu

Metodologiju korišćenu u primeni Kodeksa u 2020. godini

Tevine stranice na kojima su dostupne informacije o saradnji s udrugama pacijenata - Global Patient Advocacy Engagement