Ovom internet stranicom (dalje u tekstu: "Stranica") upravlja društvo Actavis d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd (dalje u tekstu: "ACTAVIS"). ACTAVIS je član Teva grupe, a popis svih Tevinih povezanih društava možete pogledati na internetskoj stranici http://www.tevapharm.com/.

Ovo obaveštenje o obradi ličnih podataka odnosi se na lične podatke koje prikuplja ACTAVIS kao rukovalac obrade. ACTAVIS poštuje Vašu privatnost i stoga u nastavku navodimo u koje svrhe koristimo Vaše lične podatke i koja su Vaša prava u odnosu na zaštitu ličnih podataka.

ACTAVIS može prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke, kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa i druge podatke koje nam sami dostavite. Takođe, zbog same prirode korišćenja Stranice prikupljamo podatke o IP adresama i kolačićima na način naveden u ovom obaveštenju. ACTAVIS može koristiti te podatke kako bi odgovorilo na Vaše pojedinačne upite i stupilo s Vama u kontakt, ako ste to zatražili te kako bi bolje razumela Vaše potrebe te unapredila svoje proizvode i usluge, međutim, pružanje istih ne predstavlja Vašu obavezu.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Lične podatke prikupljamo na osnovu zakona i Vaše saglasnosti, a potom obrađujemo u sledeće svrhe:

1. kako bismo mogli ispuniti naše legitimne poslovne interese, posebno:

a) analizirati korišćenje našom Stranicom i društvenim mrežama radi stalnog poboljšanja sadržaja i merenja učinka

b) prilagoditi korišćenje našom Stranicom i društvenim mrežama, kao i našu komunikaciju, Vašim potrebama i navikama

2. kako bismo mogli uz Vašu saglasnost:

a) odgovarati na Vaše upite ili drugu korespondenciju / odgovoriti na Vaš upit koji ste nam postavili putem kontakt obrasca

U tu svrhu, sakupljamo one podatke koje ste nam sami stavili na raspolaganje, a mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu te podatke sadržane u Vašoj poruci. Od navedenih podataka jedino je pružanje Vaše e-mail adrese i sadržaja poruke nužan uslov kako bismo Vas kontaktirali i odgovorili na Vaše pitanje.

b) pružiti Vam informacije o našim proizvodima ili uslugama

c) postavljati kolačiće i slične tehnologije, kao što je opisano u nastavku

d) omogućiti Vam pristup našim društvenim mrežama i korišćenje njihovih funkcionalnosti

3. kako bismo ispunili zahteve koji proizlaze iz primenljivih propisa, a posebno kako bismo odgovorili na zahteve državnih tela za informacijama.

Pritom, budući da je naš predmet poslovanja razvoj, proizvodnja i prodaja lekova i farmaceutskih proizvoda, obavezni smo poštovati propise iz područja farmakovigilance, koji podrazumevaju i obradu ličnih podataka u slučaju prijave nuspojave. Takva obrada nužna je radi procene učinaka odnosno rizika lekova i farmaceutskih proizvoda, te suzbijanja neželjenih dejstava, a što ujedno

doprinosi zaštiti javnog interesa u području javnog zdravlja i osigurava visoke standarde kvaliteta i sigurnosti lekova i farmaceutskih proizvoda.

 

Deljenje Vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke ACTAVIS može otkriti sledećim kategorijama primalaca:

a) našim spoljnim saradnicima, stručnim savetnicima i agentima;

b) povezanim društvima unutar Teva grupe širom sveta;

c) trećim stranama kao pružaocima usluga koji obrađuju Vaše lične podatke u ime i ACTAVISA koji su vezani ugovornim obavezama čuvanja tajnosti i pružanja odgovarajućeg nivoa sigurnosti Vaših ličnih podataka;

d) kupcima ili potencijalnim kupcima naših proizvoda (i njihovim stručnim savjetnicima); i

e) državnim telima, ako je to propisano zakonom ili potrebno za zaštitu naših legitimnih interesa.

Naša Stranica ili društvene mreže mogu sadržavati linkove na druge internet stranice nad kojima nemamo nikakvu kontrolu. ACTAVIS nije odgovoran za politike ili prakse zaštite ličnih podataka drugih internet stranica. Neke poveznice mogu voditi i na druge internet stranice kojima upravlja ACTAVIS ili Tevina povezana društva koja deluju prema posebnim politikama zaštite ličnih podataka. Ako pristupite takvim internet stranicama, predlažemo da pregledate politike zaštite podataka takvih stranica kako biste mogli razumeti kako se na njima prikupljaju i obrađuju Vaši lični podaci.

Kolačići i povezane tehnologije praćenja

Upotreba kolačića na Stranici

ACTAVIS upotrebljava kolačiće kako bi o Vama prikupljalo informacije i čuvala Vaše odabrane postavke na mreži. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na Vaš uređaj kada posetite internet stranicu. Kada stranicu ponovno posetite, kolačići se vraćaju pripadajućoj internet stranici: to je korisno jer takvoj internetskoj stranici omogućuje da prepozna Vaš uređaj. Za više informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org

ACTAVIS upotrebljava sledeće kategorije kolačića na Stranici:

Kategorija 1: Strogo neophodni kolačići

Ovi su kolačići nužni kako bi Vam omogućili kretanje po Stranici. Bez tih kolačića ne mogu Vam se pružiti usluge koje ste zatražili (kao što je pamćenje Vaših podataka za prijavu).

Kategorija 2: Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako se ljudi koriste Stranicom. Na primer, ACTAVIS upotrebljava ove kolačiće kako bi nam pomogli razumeti kako korisnici dolaze na Stranicu, pregledavaju ili upotrebljavaju Stranicu, te kako bi nam istaknuli pojedinosti koje možemo poboljšati, kao što su

navigacija, korisničko iskustvo i marketinške kampanje. Ovi kolačići sve informacije prikupljaju zbirno i stoga su takve informacije anonimne. Upotrebljavaju se samo za poboljšanje načina rada Stranice.

Kategorija 3: Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići pamte Vaše odabire (kao što su odabiri jezika). Takvi se podaci potom mogu upotrijebiti kako bi Vam se osiguralo iskustvo koje je prikladnije Vašim odabirima i posećivanje Stranice koje je prilagođenije Vašim potrebama i navikama. Informacije koje prikupljaju ovi kolačići mogu biti u anonimnom obliku i ovi kolačići ne mogu pratiti Vašu aktivnost pregledavanja na drugim internet stranicama.

Kategorija 4: Kolačići za ciljano oglašavanje

Ovi kolačići beleže Vaše posete Stranici, pojedinačne stranice koje posetite i linkove koje sledite. Ova zbirka navika pregledavanja upotrebljava se za pružanje relevantnijih oglasa korisnicima.

Ako želite izbrisati bilo koje kolačiće koji su već na Vašem uređaju, na internet browser-u, u delu vezanom uz pomoć i podršku, potražite uputstva za pronalaženje datoteke ili direktorijuma koji čuva kolačiće.

Informacije o brisanju ili kontrolisanju kolačića takođe su dostupne na www.allaboutcookies.org. Imajte na umu, da brisanjem kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možda nećete moći pristupiti određenim delovima Stranice.

Upotreba web-pratilica

Određeni HTML dokumenti naše Stranice, te mogući emailovi koje pošaljemo mogu sadržavati elektronske slike poznate kao web-pratilice (ponekad se nazivaju i „jasni gifovi“) koje nam omogućuju pratiti koliko je korisnika posetilo takve stranice ili pročitalo naše emailove. Web-pratilice prikupljaju samo ograničene podatke koji uključuju broj kolačića, vreme i datum pregleda stranice, te opis stranice na kojoj se web-pratilica nalazi. Takve pratilice ne nose nikakve lične podatke i upotrebljavaju se samo za praćenje efikasnosti određene kampanje.

ACTAVIS na društvenim mrežama

U svojem poslovanju, koristimo društvene mreže i na taj način prikupljamo podatke o tome ko se sa ACTAVISOM na taj način povezuje.

Društvene mreže Vama kao korisnicima po pravilu daju mogućnost objave određenog sadržaja na našem profilu, čime isti može postati javan. Zato Vam preporučujemo da budete oprezni prilikom korišćenja društvenih mreža i objavljujete samo ono što želite učiniti javnim.

Ako nas kontaktirate na društvenim mrežama putem privatne poruke, s podacima koje s nama podelite, postupaćemo u skladu sa primenljivim propisima, te ih bez Vaše saglasnosti sami nećemo učiniti javnima niti ćemo ih koristiti u drugu svrhu osim one u koju ste nam ih sami dali.

U svakom slučaju, napominjemo da je korišćenje društvenih mreža podložno pravilima o zaštiti privatnosti koja su usvojili pružaoci platformi putem kojih se iste omogućuju, te Vam preporučujemo da ista proučite.

Kako čuvamo Vaše lične podatke i koja su Vaša prava

Sve informacije koje smo o Vama prikupili zadržavamo pet godina od poslednje interakcije. Nakon tog razdoblja, podatke premeštamo u arhivu, gde držimo podatke u slučaju zahteva ili upita.

Ako ste se odlučili za primanje newslettera, komercijalnih emailova ili drugih obaveštenja od Actavisa ili naših povezanih društava, pre svega od Zdravlje ad Leskovac, ili trećih strana, ali ste se naknadno predomislili, ukidanje takve opcije možete zatražiti putem personaldataprotection©teva.rs

U svakom trenutku imate pravo od ACTAVISA zatražiti pristup Vašim podacima i ispravku ili brisanje ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Takođe, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka. Navedena prava mogu biti ograničena u određenim situacijama – npr. u slučaju kada imamo zakonsku obavezu obrađivanja Vaših ličnih podataka.

Ako ste dali saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete takvu saglasnost u bilo koje vreme, što neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za zaštitu ličnih podataka i ostvarenje Vaših prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na e-mail: EUPrivacy@tevaeu.com.

U slučaju da želite zatražiti izmenu ili brisanje Vaših ličnih podataka obratite se na e-mail: personaldataprotection©teva.rs .Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane Društva, imate pravo podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

Međunarodni prenosi

ACTAVIS, kao deo Teva grupe, deluje na međunarodnom nivou i može prenositi Vaše lične podatke u povezana društva i u zemlje izvan Vaše, te izvan Evropskog privrednog prostora, uključujući u zemlje koje nisu obuhvaćene odlukom o primerenosti Evropske Komisije jer nemaju istovetne propise o zaštiti ličnih podataka. Prilikom prenošenja Vaših podataka u takve zemlje ACTAVIS će obezbediti odgovarajuće mere zaštite Vaših podataka o ličnosti u skladu sa evropskim zakonodavstvom i zakonodavstvom Republike Srbije.

Promene u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti

Svaka promena naše politike zaštite ličnih podataka na Stranici biće pravovremeno objavljena putem iste.

Stupa na snagu: 20.08.2019.