Srbija
Melancholic people on the beach
Bolnički program

Lonquex

Active Ingredient

lipegfilgrastim rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric+bezbednosno sredstvo 6 mg/0.6 mL 1x0.6 mL