Srbija
Melancholic people on the beach
Bolnički program

Vinorelsin 10 mg

Active Ingredient

vinorelbin koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/ml 1 x 1 ml