Kolonoskopija je endoskopska dijagnostička i terapijska metoda. Tokom kolonoskopije pregledamo završni deo probavnog kanala, odnosno analni kanal, koji spaja zadnje crevo – rektum sa spoljnom sredinom. Zadnje crevo – kolon sastoji se iz sigmoidnog kolona, nishodnog kolona, poprečnog kolona, ushodnog kolona i slepog creva, koje se nastavlja na tanko crevo – ileum.Pregled samo analnog kanala zove se anoskopija. Pregled rektuma zove se rektoskopija, dok se pregled rektuma i sigmoidnog kolona zove rektosigmoidoskopija.Pod kolonoskopijom podrazumevamo pregled celog debelog creva sve do dna slepog creva – cekuma.Pregled završnog dela tankog creva zove se ileoskopija.

Indikaciju za pregled postavlja lekar nakon pregleda bolesnika. Prema svojoj nameni, kolonoskopija može biti skrining, dijagnostička i terapijska. Skrining kolonoskopija se obavlja u okviru preventivnih pregleda kod osoba bez simptoma i znakova bolesti, ali sa rizikom za nastanak tumora debelog creva ili pozitivnim testom na skriveno krvarenje u stolici. Dijagnostička kolonoskopija izvodi se kod prisutnih simptoma ili znakova bolesti, a terapijska kada se tokom kolonoskopije vrše terapijske procedure kao što su otklanjanje polipa, zaustavljanje krvarenja, postavljenje stentova ili dilatacija suženja.

Kandidati za kolonoskopiju su osobe bez simptoma i znakova bolesti u okviru preventivnih pregleda, osobe sa simptomima bolesti debelog creva, kao što su krvarenje , proliv, zatvor, otežano pražnjenje creva, izmena u ritmu pražnjenja creva, bolovi u trbuhu, pojava anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa i kod traganja za primarnim ishodištem tumora (1).

Pre pripreme za pregled, a nakon postavljene indikacije za pregled i isključenja postojanja kontraindikacija, lekar prvo usmeno informiše pacijenta o razlogu za pregled i o samoj proceduri, a potom mu daje informisani pristanak da pročita, razmisli, da se eventualno konsultuje i potom, ukoliko je saglasan, potpiše. Potrebno je da bolesnik ima urađenu komplentu krvnu sliku i protrombinsko vreme (INR), a po potrebi se traže i druge analize (1).

Veoma je važna adekvantna priprema za pregled jer je neadekvatna priprema jedan od glavnih razloga neuspešnih i nedovoljno kvalitetnih pregleda, sa čak tri puta većim procentom promašaja polipa, manjim stepenom kompletnog pregleda creva i samim nezadovoljstvom pacijenata pregledom. Takođe, kod tih bolesnika su i češće komplikacije, kao i ponavljane kolonoskopije u kraćim vremenskim razmacima. Lekar je u izveštaju dužan da prema usvojenom standardu opiše stepen pripreme creva za pregled. Loša priprema se nalazi čak kod oko 18 do 35 odsto pacijenata. Pored loše saradnje bolesnika, starija životna dob i muški pol, prisustvo bolesti kao što su zatvor, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, šlog, demencija, ciroza jetre, prisutvo tečnosti – ascitesa u trbuhu, kao i korišćenje određenih lekova kao što su narkotici i antidepresivi, predstavljaju faktore rizika za lošu pripremu (2, 3).

Prisustvo određenih bolesti, kao što su srčana slabost, nestabilna angina pektoris, prethodni infarkt srca, bubrežna slabost, povećan nivo magnezijuma u krvi, fenikletonurija, rabdomioliza, deficit enzima glukoza -6 fosfat-dehidrogenaze, slobodna tečnost u trbuhu otežava pripremu i zahteva prilagođavanje pripreme samom bolesniku (2, 3).

Sama priprema počinje najkasnije dan pre pregleda i sastoji se iz dijete – isključivo tečne sa uzimanjem bistre supe, čajeva i sokova ili primene dijete sa malim procentom vlakana. Pored toga, neophodno je i forsirano pražnjenje crev uzimanjen sredstava za pražnjenje. Najčešće se koriste polietilen-glikol sa većim volumenom tečnosti >3 l ili manjim volumenom od 2 litra u kombinaciji sa askorbatom, citratom ili bisakodilom. Klizme se mogu koristiti kao dodatak u određenim situacijama. Prednost ima uzimanje u podeljenim dozama, čak dozvoljeno i na dan pregleda, ukoliko se pregled obavlja posle podne, ali ne u kraćem vremenskom periodu od dva sata pre pregleda. Pored obične vode, kao rastvarač se može koristiti i „koka-kola“ bez šećera, a pre uzimanja laksativa i sok od pomorandže bez pulpe. Potrebno je da bolesnik ima bar desetak stolica da bi se postigla adekvatna priprema (2, 3).

Sama procedura se može izvoditi u analgosedaciji ili bez nje. Pacijent leži u levom bočnom položaju sa savijenim nogama u kolenima i kukovima, s tim što se u toku pregleda položaj bolesnika može menjati. Lekar stoji s leve strane i uvodi instrument kroz čmar i manevrisanjem nabirajući crevo uvodi instument do dna cekuma. Pored lekara su u timu i medicinski tehničari, koji mu asistira tokom pregleda, i eventualno lekar anesteziolog. Komplikacije se retko pojavljuju u vidu perforacije creva u oko 0,005–0,085%, krvarenja u oko 0,001–0,687% i postpolipektomijskog sindroma bez perforacije creva u oko 0,003–0,1%. Krvarenje može biti neposredno nakon intervencije i odloženo posle nekoliko dana. Komplikacije su češće kod starijih osoba, bolesnika sa zapaljenskim bolestima creva i terapijskih procedura (4).

Bolesnik ostaje na odeljenju sve dok se potpuno ne oporavi od pregleda i analgosedacije, a potom obavezno uz pratnju se upućuje kući. U toku naredna 24 sata ni kod kuće ne bi trebalo da bude sam, da ne vozi auto, ne radi precizne i opasne poslove, ne uzima alkohol, izbegava veći fizički napor, uzima dosta tečnosti i hranu bogatu vlaknima. U slučaju krvarenja, bola u trbuhu, povraćanja, povišene telesne temperature, poremećaja opšteg stanja, treba odmah da se javi lekaru.


Doc. dr Nebojša Manojlović
Gastroenterolog-onkolog
Vojnomedicinska akademija

LITERATURA
1. Cotton and Williams. Practical Gastrointestinal Endoscopy.The Fundamentals 7th Edition, Wiley. 2014,
2. Johnson D., Barkus A., Cohen L. R., Dominitz J. A., Kaltenbach T., Martel M. et al.Optimizing Adequacy of Bowel Cleansing for Colonoscopy: Reccomendation from US Multi Society Task-Force on Colorectal Cancer.Am J Gastroenterol 2014;100:1528-45.
3. Hassan C., East J., Radaelli F., Spada C., Benamouzig R., Bisschops R. et al. Bowel Preparation for Colonoscopy: ESGE Guideline-Update 2019.Endoscopy 2019;51: 775-794.
4. Kim Y. S., Kim H. S., Park J. H. Adverse event related to colonoscopy. Global trend and future challenges.WJG 2019; 25(2):190-204.