Alchajmerova bolest je najčešći oblik demencije. Bolest zahvata delove mozga koji kontrolišu pamćenje, govor, rasuđivanje, mišljenje i ostale kognitivne funkcije.

Početak bolesti je postepen, simptomi na početku mogu biti toliko blagi da se na njih ne obrati pažnja, da bi kasnije bolest napredovala. Pogoršanje je obično sporo i neumitno i dovodi do ispada na kognitivnom planu, poremećaja ponašanja i izmena ličnosti.

Procenjuje se da se kod 6-10% populacije posle 65. godine starosti razvija demencija. Prema poslednjem popisu (iz 2011. godine), u Srbiji je evidentirano oko 17,7% starijih od 65 godina, što je znatan porast u poređenju sa ranijim popisima.

Očigledno je da i kod nas problem demencije postaje veoma aktuelan i da nas očekuje sve veći porast broja obolelih, s obzirom na to da je starost najznačajniji i najpoznatiji faktor rizika za razvoj Alchajmerove bolesti.

Više o starenju i demencijama možete da pročitate u nastavku:

Literatura:

1. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje Alchajmerove bolesti, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2013.