Cerebrovaskularne bolesti i njihova akutna manifestacija u vidu moždanog udara obzirom na učestalost, visok stepen mortaliteta i ozbiljne komplikacije, predstavljaju ne samo medicinski već i socioekonomski problem. Ovo je razlog što se savremena medicina veoma intezivno bavi pokušajima iznalaženja odgovarajuće terapije koja bi doprinela lečenju I izlečenju obolelih.U lečenju cerebrovaskularnih bolesti definišu se  novi koncepti, tj. strategije lečenja koje podrazumevaju:

Mere primarne prevencije koje imaju za cilj sprečavanje pojave bolesti uopšte, po principu „bolje sprečiti nego lečiti''

Lečenje akutnog moždanog udara koje se sprovodi po svim principima urgentne medicine

Mere sekundarne prevencije, koje se primenjuju kod bolesnika koji su već imali akutni moždani udar, kako bi se sprečilo njegovo ponavljanje,što se inače događa u velikom procentu obolelih.

Jasno je da su mere koje sprečavaju pojavu bolesti tj. primarna prevencija,najuspešnije, što potvrđuju i naučni dokazi različitih nivoa, nesumnjivo pokazujući da značajan deo obolevanja i umiranja od cerebrovaskularnih bolesti može biti sprečen, te da je rizik od moždanog udara promenljiva kategorija. Ovo se pre svega odnosi na one moždane udare čiji je uzrok ateroskleroza, a oni čine od 60 do 65% moždanih udara uopšte. Akutni moždani udar je treći uzrok smrti u razvijenim zemljama sveta,posle kardiovaskularnih i malignih bolesti, a drugi uzrok smrti u celom svetu. Osim što se radi o bolesti sa veoma visokim stepenom mortaliteta, podjednako je ozbiljna i činjenica da je ovo neurološka bolest sa najvećim stepenom invaliditeta. Računa se da se oko polovine svih preživelih vrati nekoj vrsti zaposlenja, a da oko 20-30% nije sposobno za preživljavanje bez pomoći drugog lica, dok se 16% ovih bolesnika zbrinjava u institucijama za negu obolelih.Osim što ovo dramatično remeti život u porodici i okruženju bolesnika,to predstavlja i veliko materijalno opterećenje za društvenu zajednicu.

 

Više o moždanom udaru možete da pročitate u nastavku:

 

Reference: Nacionalni vodič za prevenciju cerebrovaskularnih bolesti, Ministarstvo zdravlja republike Srbije, Novembar 2005