Na blogu koji se bavi Menierovom bolesti, ljudi koji pate od ovog stanja razmenjuju svoja iskustva i pomažu jedni drugima.Iskustvo pacijenata govori o tome kroz šta prolaze ljudi koji prvi put iskuse vrtoglavicu ,a koliko teško podnose kad se to ponavlja na svakih nekoliko dana.Iako često može da se čuje da se radi o retkom oboljenju ono je češće nego što pretpostavljamo.Menierova bolest je takva bolest da značajno redukuje kvalitet života , u životu pacijenta je konstantan strah od ponavljanja tegoba što ograničava poslovne I životne aktivnosti.

Da li ljude sa Menierovom bolesti smemo da ostavimo bez nade.Nikako .Pomoć terapija I podrška od strane lekara uvek mora da postoji.

Od Menierove bolesti pate ljudi svih starosnih grupa, može da se javi u svakom životnom dobu.
Samu bolest definiše trijas simptoma: osećaj pritiska i punoće u uvu, slabljenje sluha i napadi vrtoglavica praćeni mukom i povraćanjem koji traju po nekoliko sati.

Napadi su potpuno nepredvidivi mada vremenom pacijenti sami otkriju da postoje neki okidači, kao što su stres, umor , ne spavanje , unošenje neke hrane ili pića.

Uzrok do dana današnjeg nije otkriven ,ono što se sigurno zna I dokazano je snimcima magnetne rezonacije kojom se slika unutrašnje uvo da u momentu napada postoji naduv unutrašnjeg uva zbog velike količine endolimfe.Zašto se stvara ta velika količina tečnosti I zašto se ne resorbuje dovoljno još uvek nije poznato.

Najveći problem je kako pomoći ljudima koji imaju Menierovu bolest.

Postoji nekoliko pitanja koja treba da rešimo.
Kako prekinuti i olakšati napad vrtoglavice, mučninu, povraćanje i zujanje?
Kako prevenirati pojavu novih napada?
Kako sačuvati sluh i smanjiti zujanje u uvu ?

Često pre nego što će da počne napad vrtoglavice pojavi se osećaj pritiska i punoće u uvu i jako zujanje.Možda je ovo momenat kad možemo da uradimo nešto da se zaustavi sam napad vrtoglavice.Za ovaj trenutak preporuka je da se uključi u terapiju diuretik i da se uvede betahistin u dozi od 48 mg.

Kad počne napad vrtoglavice važno je da ga što pre zaustavimo.Terapija je sledeća , daju se sedativi i antiemetici koji će umiriti čulo za ravnotežu i smanjiti muku i povraćanje.Često se posle spavanja tegobe potpuno smire.
Danas da bi sačuvali sluh i smanjili zujanje u uvu ili da bi oporavili sluh koji bude oštećen se daju diretknolekovi kroz bubnu opnu u srednje uvo.Koristi se kortikosteroidi i gentamicin.Uloga gentamicina je da umrtvi čulo za ravnotežu , a kad se to desi možemo da govorimo o definitivnom izlečenju.Ovakav vid terapije može da ima i posledica kao što je potpuna gluvoća i dugotrajna nestabilnost.

Dokazano je da ukoliko uz intratimpanično davanje lekova uključimo u terapiju i vioske doze betahistina kontrola bolesti i prevencija napada su znatno bolje, a život kvalitetniji.

Lek koji se do sad najduže i najčešće daje za lečenje Menierove bolesti je Betahistin.

Preporuka je da terapija betahistinom traje dugo da se krene sa dozom od 48 mg dnevno.
Pacijenti koji se leče Betahisitinom imaju ređe napade vrtoglavica, slabijeg intenziteta a zujanje je manje.Lek se dobro podnosi , kontraindikacije su retke, nema interakcije sa drugom terapijom.

Pacijent koji boluje od Menierove boelsti ne sme biti bez nade.
Dobra dijagnostika ,jasno predočeno stanje, upoznatost sa onim protiv čega se borimo je već prva stepenica ka izlečenju.

Kad naučimo pacijenta kako sam sebi da pomogne u monentu napada i kako da koristi terapiju za prevenciju novih napada je već preskočen ceo sprat u borbi protiv menirove bolesti.

Važno je da se ostvari dobar odnos građen na poverenju sa lekarom koji je stručan da se bavi ovim problemom i već možete da spavate mirnije.

Kad bolest više ne preuzima kontrolu nad vašim životom osećajte se izlečeni.

Dr Galina Joković

Reference:

1. https://www.mindovermenieres.com/
2. Approach to Ménière disease management. Wu V1, Sykes EA2, Beyea MM3, Simpson MTW4, Beyea JA5. Can Fam Physician. 2019 Jul;65(7):463-467.
3. Beneficial Effect of Betahistine, a Structural Analog of Histamine, in Clozapine-Related Sedation. Poyurovsky M1, Weizman A. Clin Neuropharmacol. 2019 Jul/Aug;42(4):145