Fibromijalgija (FM) predstavlja čest i hronični sindrom koji izaziva telesne bolove i mentalne tegobe. Simptomi FM su u vidu bolova i osetljivosti u celom telu, imaju tendenciju pogoršanja i poboljšanja, povezano i uzrokovano različitim faktorima: dijeta, hormoni, fizički/psihološki stres, meteorološki uslovi… Ovo stanje izaziva bol, zategnutost i osetljivost mišića, tetiva i zglobova uz osećaj umora i poremećaj sna. Simptomi mogu da budu zbunjujući jer podsećaju na artritis, ali fibromijalgija pogađa meko tkivo, a ne zglobove. Evidentira se palpatorna osetljivost specifičnih tačaka na telu.
Dijagnoza po ACR (American College of Rheumatology) podrazumeva da je bol neprekidan i traje duže od tri meseca, istovremeno lekar pregledom otkriva da postoji osetljivost najmanje 11 od ukupno 18 tačaka na karakterističnim mestima na telu.

Svakodnevni doživljaj bola i poremećaj sna mogu uzrokovati probleme kod kuće i na poslu. Stres usled suočavanja sa stanjem može dovesti do anksioznosti i razvoja depresije kod pacijenta.

Uz brojne simptome i još uvek nepoznate, nedovoljno naučno dokazane hipoteze da li se radi o pravoj bolesti ili grupi simptoma, većim delom psihosomatskih, fibromijalgija iziskuje veliki napor od lekara da se postavi prava dijagnoza, a potom izabere i adekvatan put u lečenju. To vodi ka osnovnom postulatu da je potrebno više različitih vrsta lekova u lečenju ili kompleksniji, multidimenzionalan tretman.

Tretman FM pokušava da olakša neke od simptoma i poboljša kvalitet života pacijentu, ali trenutno nema specifičnog leka.

U svakom slučaju, pristup lečenju trebalo bi da bude timski, što podrazumeva usku saradnju i konsultaciju nekoliko specijalnosti: reumatolog, neurolog, fizijatar, psihijatar/psiholog, nutricionista.

Na putu izlečenja će verovatno biti potrebno da se isprobaju različite terapijske mogućnosti da bi se pronašla prava kombinacija za određenog pacijenta.

Iako su neki okidači za fibromijalgiju izvan mogućnosti kontrole, drugima se možda može upravljati i sprečiti rasplamsavanje simptoma. Stoga edukacija o promeni načina života i saveti mogu pomoći u ublažavanju simptoma i olakšati fibromijalgiju iz dana u dan.

EDUKACIJA
Vođenje dnevnika aktivnosti, obroka, dužine sna i trajanja simptoma fibromijalgije može pomoći u prepoznavanju određenih okidača.
Snimanje ovih aktivnosti moglo bi naglasiti obrasce onoga što pokreće simptome i pruža pomoć osobi s fibromijalgijom da sazna kako bolje upravljati ili izbegavati te okidače.

Smanjenje stresa i opuštanje
Savetuju se tehnike poput meditacije. Važno je da ljudi koji imaju fibromijalgiju ne izbegavaju fizičku aktivnost i da ostanu aktivni.
Opcije za pomoć u upravljanju stresom su dostupne i uključuju kognitivno-bihejvioralnu terapiju (CBT), grupnu terapiju i povratnu informaciju od kvalifikovanih zdravstvenih stručnjaka.

Dovoljno sna
Redovna dozirana fizička aktivnost i vežbanje
Dijeta
Ne preporučuje se specifična dijeta, već izbegavanje onih namirnica za koje se smatra da pogoršavaju ili izazivaju simptome fibromijalgije.

FIZIKALNA TERAPIJA
Individualno prepisana kineziterapija koja uključuje graduisane vežbe, hidrokineziterapiju i druge fizikalne modalitete.

ANALGETICI
Analgetici koji su dostupni bez recepta (OTC) u apotekama, kao što su paracetamol i NSAIL, ponekad mogu pomoći u ublažavanju bolova povezanih s fibromijalgijom. Oni nisu pogodni za sve pacijente, treba voditi računa o kontraindikacijama. Uz to, mnogi relevantni vodiči ne preporučuju upotrebu NSAIL u lečenju fibromijalgije jer ih smatraju nedelotvornim.
U većini slučajeva lekovi iz grupe opioida ne preporučuju se kod fibromijalgije, možda čak i pogoršavaju bol. Ali za ozbiljne slučajeve lekar može da prepiše kratkotrajno slab opioid tramadol.

ANTIKONVULZIVI
Lekovi koji se koriste u lečenju epilepsije mogu olakšati bol u FM tako što sprečavaju slanje bolnih signala do mozga.
Pregabalin (PGB) Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je ovaj lek za lečenje fibromijalgije. Umanjuje bol, osećaj umora i probleme sa spavanjem.

Gabapentin (GBP) Istraživanja pokazuju da smanjuje bol i umor i poboljšava san. Sličan je pregabalinu i deluje na isti način.
Upotreba PGB i GBP može biti ograničena profilom njihovih nuspojava kao što su vrtoglavica, somnolencija, povećanje telesne težine, periferni edemi i negativni neurokognitivni efekti.

ANTIDEPRESIVI
Nizak nivo neurotransmitera može biti faktor fibromijalgije, a veruje se da povećanje njihovog nivoa može olakšati rašireni bol povezan sa FM. Podižu nivo serotonina i norepinefrina, koji pomažu u kontroli bola.

Inhibitori preuzimanja serotonin-norepinefrina (SNRI)
Duloxetin, Milnacipran
Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI)
Citalopram, Escitalopram, Sertraline, Fluvoxamin, Paroxetine

Farmakološke tretmane treba započeti malim dozama, postepenim i opreznim titriranjem sa povećanjem doze da bi se smanjila netolerancija na lekove, uz redovno ocenjivanje u vezi sa kontinuiranom efikasnošću i profilom nuspojava, uz saznanje da nuspojave leka mogu biti slične simptomima FM.
Multimodalno lečenje uključuje nefarmakološke i farmakološke strategije, mada, mora se priznati da farmakološki tretmani daju samo skromnu korist. Cilj tretmana je da se održi i podstakne održavanje funkcije i zadržavanje radne sposobnosti pacijenta.

U nedostatku definisanog uzroka ovog stanja ili leka ciljevi lečenja trebalo bi da budu prilagođeni pacijentu i zasnovani na simptomima, sa ciljem da se smanje globalne pacijentove tegobe i pojačaju funkcije. Praksa zdravog načina života uz aktivno učešće pacijenata čine temelj lečenja.

Literatura
1. Fitzcharles MA et al. 2012 Canadian Guidelines for the Diagnosis and Management of Fibromyalgia Syndrome: Executive Summary. Pain Res Manag. May-Jun 2013; 18(3): 119–26.
2. Häuser W, Nothacker M. Methodology Report of the 2017 Guidelines on Fibromyalgia Syndrome. Schmerz. 2017 Jun;31(3): 200–230.
3. Macfarlane1 GJ, Kronisch C et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia.
4. Sanam Kia and Ernet Choy. Update on Treatment Guideline in Fibromyalgia Syndrome with Focus on Pharmacology. Biomedicines. 2017 Jun; 5(2): 20
5. Thieme K, Mathys M, Turk DC. Evidenced-Based Guidelines on the Treatment of Fibromyalgia Patients: Are They Consistent and If Not, Why Not? Have Effective Psychological Treatments Been Overlooked? J Pain. 2017 Jul; 18(7): 747–756.