ŠTA JE KARCINOM DOJKE?

Karcinom dojke je maligni tumor koji nastaje iz ćelija tkiva dojke koje počinju nekontrolisano da se dele stvarajući masu koja se naziva tumor. Karcinom dojke predstavlja najčešći tip zloćudnog tumora kod žena, a broj obolelih je u stalnom porastu. Od raka dojke mogu da obole i muškarci, ali je kod žena mnogo češći.

KOJI SU DELOVI DOJKE?

Dojka se sastoji od žlezdanog i potpornog tkiva. Žlezdano tkivo čine mlečne žlezde i mlečni kanali, a potporno čine masno i vezivno tkivo. Zloćudni tumori dojke najčešće su epitelnog porekla.

Mogu nastati iz epitela kanalića (duktalni karcinom) ili epitela režnjića (lobularni karcinom), a oba se dele na one koji nisu probili bazalnu membranu (neinfiltrirajući – in situ) i na one koji su  probili (infiltrirajući).

KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA?

Najčešći simptomi raka dojke jesu promene u dojkama, kao što je prisustvo kvržice, promene na bradavici (uvlačenje bradavice), curenje iz bradavice ili promene kože na dojkama.

Početno ispitivanje počinje fizikalnim pregledom, mamografijom i ultrazvučnim pregledom. U nekim slučajevima radi se i snimanje dojki magnetnom rezonancom. Ukoliko se otkrije tumor, radi se biopsija kako bi se procenio tip tumora pre nego što se isplanira terapija.

ŠTA JE SKRINING?

Skrining podrazumeva pregled na izgled zdravih žena, bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, kojim se mogu otkriti rane promene u tkivu dojke, kada je efikasno lečenje moguće. 

ŠTA ZNAČI STADIJUM BOLESTI?

Pomoću stadijuma bolesti definiše se da li je bolest raširena u telu i koliko. Na osnovu veličine tumora, prisustva malignih ćelija u regionalnim limfnim čvorovima i prisustva ili odsustva metastaza u drugim organima, svi karcinomi dojke se mogu podeliti u pet stadijuma (0, I, II, III, IV).

Nulti stadijum podrazumeva da se radi o tumoru koji nije probio bazalnu membranu (karcinom in situ). Pacijentkinje sa in situ rakom dojke imaju 100% izlečivost ako se primene odgovarajuće metode lokalnog lečenja.

U I stadijumu rak dojke je izlečiv u više od 90% slučajeva, a stepen izlečivosti se smanjuje sa povećanjem veličine primarnog tumora i sa brojem zahvaćenih limfnih čvorova u aksili. Četvrti stadijum bolesti znači da su prisutne metastaze u drugim organima.

KAKO SE LEČI KARCINOM DOJKE?

Karcinomi dojke su izuzetno heterogena grupa tumora čija je prognoza vrlo različita, te se izbor najprikladnijeg terapijskog pristupa procenjuje individualno, prema čitavom nizu prognostičkih pokazatelja, u koje između ostalih spadaju stadijum bolesti, stepen histološke diferencijacije tumora (gradus), hormonski status tumora (estrogenski i progesteronski receptori), HER2 status (ekspresija receptora humanog epidermalnog faktora rasta – 2), starost bolesnice, opšte zdravstveno stanje.

Sa aspekta lečenja raka dojke, razlikuju se tri klinička oblika:

 1. Rani karcinom, kada je tumorsko tkivo ograničeno samo na dojku i eventualno pazušne limfne žlezde i bez teškoća se može odstraniti operacijom.
 2. Lokalno uznapredovali karcinom, koji podrazumeva stanje kada nema metastaza u drugim organima, ali je operacija teško izvodljiva ili nemoguća zbog veličine tumora, a ponekad i zahvatanja velikog područija zida grudnog koša.
 3. Metastatski rak dojke sa postojanjem tumorskog tkiva (metastaza) u drugim delovima organizma.

Pored hirurškog lečenja postoje i drugi oblici lečenja karcinoma dojke: hemioterapija (terapija citostaticima), hormonska terapija, nove metode ciljanog lečenja (target terapija) i radioterapija (zračenje). Sistemska terapija (hormonska, hemioterapija i target terapija) može da prethodi operaciji kod nekih agresivnih formi karcinoma dojke ili kako bi smanjio tumor i povećala verovatnoća uspešnog hirurškog uklanjanja tumora ili smanjio obim operacije (čime se mogu postići i bolji kozmetički rezultati).

Neželjeni efekti lečenja karcinoma dojke mogu biti ublaženi ili eliminisani primenom određenih lekova, što predstavlja vid suportivne terapije.

Pošto u svetu postoji konstantno istraživanje novih lekova i boljih načina za lečenje karcinoma dojke, vaš lekar vam ponekad može ponuditi učestvovanje u kliničkoj studiji.

KAKO DA SE SUOČIM S KARCINOMOM DOJKE?

Da bi se žena što lakše suočila s rakom dojke, bitna je edukacija o toj bolesti i načinima njenog lečenja. To uključuje i otvorenost prema svojoj okolini, deljenje svojih tegoba i strahova s članovima porodice i prijateljima. Emotivna podrška i potpuna informisanost o bolesti može vam dati snagu i pomoći da osetite da možete da imate bolest pod kontrolom.

KORISNA PITANJA KOJA MOŽETE POSTAVITI SVOM LEKARU

 • Koji tip karcinoma dojke imam?
 • Da li možete da mi pojasnite moj patohistološki nalaz i protumačite laboratorijske rezultate?
 • O kom stadijumu bolesti se radi i šta to znači?
 • Kakav je receptorski satus tumora?
 • Da li možete da mi objasnite terapijske opcije i kakav plan lečenja mi preporučujete?
 • Da li je potrebno neko lečenje pre operacije?
 • Koji sve lekari će biti uključeni u proces mog lečenja?
 • Kako će lečenje uticati na moj svakodnevni život, da li ću moći da odlazim na posao i obavljam svoje dnevne obaveze?
 • Da li će lečenje uticati na mogućnost da u budućnosti imam decu i koje su mogućnosti sprečavanja neplodnosti?
 • Koji su dugoročni neželjeni efekti terapije karcinoma dojke?
 • Gde moja porodica i ja možemo dobiti psihološku podršku?

 

Reference:

Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje karcinoma dojke, Klinički vodič 13/12, Beograd 2013.

Izradila: Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije

Nacionalni program za prevenciju raka dojke

Izradili: Ministarstvo zdravlja, Republička stručna komisija za rak dojke, Beograd 2015.