Urologija je specijalistička grana medicine  koja se bavi oboljenjima urinarnog trakta muškaraca i žena (bubreg, mokraćna bešika, mokraćna cev…)  kao i genitalnih organa muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata).

BHP je bolest koja se najčešće javlja u muškaraca preko 40 godina života kao posledica benignog uvećanja prostate (BPE) i benigne prostatične opstrukcije (BPO), preaktivnim detruzorom ili preaktivnom bešikom (overactive bladder) i nokturijom kao posledicom noćne poliurije.

Erektilna disfunkcija (ED) je perzistentna nesposobnost postizanja i održavanja erekcije dovoljne za zadovoljavajući seksualni odnos. Iako je ED benigni poremećaj on utiče na fizičko i psihosocijalno zdravlje i ima veliki uticaj na kvalitet života obolelog i njegove porodice. Skorašnji rezultati epidemioloških studija ukazuju da oko 5–20% muškaraca ima srednje tešku ili ozbiljnu ED.

Bolesti testisa su uglavnom karakteristične za muškarce mlađe životne dobi, između 15 i 40 godine. Kada govorimo o tumorima testisa, koji ne spadaju u čestu bolest, važno je podsetiti na značaj rane dijagnostike. Zahvaljujući efikasnim metodama lečenja, a pre svega hemoterapiji, lečenje tumora testisa se obavlja veoma uspešno sa visokim procentom izlečenja (preko 90%).

Za više informacija pogledajte brošuru.

Reference:

EAU, Evropsko udruzenje urologa, Vodič za 2012.g.