Cistična fibroza je nasledna bolest, koja spada u grupu retkih bolesti , budući da se javlja sa učestalošću jedan slučaj na 2500-4000 novorođenčadi. To je teško oboljenje koje skraćuje i značajno narušava kvalitet života. Bolest pogađa više organa, ali najviše problema izaziva u plućima, crevima, jetri i pankreasu. Simptomi i težina bolesti znatno variraju, ali u skoro svim slučajevima se karakteriše progresivnom hroničnom plućnom bolešću. 

Kompanija Actavis je u svoj portfolio uvrstila lek za hroničnu infekciju pluća uzrokovanu bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom uzrasta od šest godina i starijih. Lečenje plućne bolesti sa ciljem da se smanji uticaj infekcije, zapaljenja i oštećenje pluća su od ključnog značaja za ove pacijente.