U toku je postupak statusne promene pripajanja privrednog subjekta “ Teva Serbia“ “Actavis“-u d.o.o. Beograd. Objavljen je nacrt ugovora o pripajanju koji možete pročitati u dokumentu u prilogu.
NACRT final za objavu_16.07.2018.pdf