Na osnovu čl. 371 Zakona o privrednim društvima, i člana 9., 10., 13. i 13. Statua FHI Zdravlje AD Leskovac, Odbor dirketora Zdravlje AD Leskovac (u daljenjem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 17.10.2019 doneo je odluku o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Akcionara Zdravlje AD Leskovac, pa se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima objavljuje poziv za Vanrednu Skupštinu Akcionara koji možete da pročitate u prilogu.