Društveni teret migrene

Istraživanje sprovedeno u 16 zemalja na 12.545 pacijenata sa migrenom prikazuje uticaj migrene na brojne aspekte svakodnevnog života. Istraživanje pokazuje da obolele osobe zbog migrene često propuštaju društvene aktivnosti ili smatraju da ne mogu biti prijatelj kakav bi želele.

Migrena je složena i onesposobljavajuća neurološka bolest koja utiče na živote više od jedne milijarde ljudi širom sveta koji žive sa ovom bolešću1. Karakterišu je ponavljajuće bolne epizode koje mogu trajati između 4 i 72 sata i često su praćene mučninom, povraćanjem i poremećajem vida2.

Nedavnim istraživanjem sprovedenim u ime Teve želeo se dodatno prikazati višestruki teret migrene. Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“, sprovedena u 16 zemalja na 12.545 osoba koje žive sa migrenom, otkriva kako bolest utiče na brojne aspekte života. Globalna anketa istražila je brojne teme i životne uloge, a otkrila specifičan uticaj na društveni život osoba koje žive sa ovom bolešću.

„Migrena ima ogroman uticaj, ne samo na mene, već i na moju porodicu i prijatelje“

Michael (učesnik ankete)1

Migrena može značajno uticati na osobe koje žive sa ovom bolešću, kao i na njihove bližnje. 92 % anketiranih pacijenata izjavilo je da bolest negativno utiče na kvalitet njihovog života.2 Zajedno sa emocionalnim teretom, pacijenti koji pate od migrene mogu zbog bolesti biti izolovani od društva. Od ukupnog broja anketiranih, šest od deset ispitanika izjavilo je da je bolest uticala na njihov društveni život, pri čemu je više od polovine kazalo da ih je bolest sprečila u izlascima.3 Osim toga, ispitanici su naveli da ih je migrena sprečila da učestvuju u svakodnevnim aktivnostima, pri čemu je gotovo polovina izjavila da je otežana njihova sposobnost vežbanja, što može dodatno negativno uticati na njihovo zdravlje i blagostanje.4

Ostale društvene aktivnosti na koje migrena utiče uključuju proslave posebnih događaja (31 %), pa čak i odlazak na odmor (28 %). Migrena može uticati i na najintimnije odnose, pri čemu je trećina anketiranih pacijenata navela da migrena šteti njihovom seksualnom životu.

Prijateljstva predstavljaju sastavni deo života. Prema istraživanju četiri od deset ispitanika izjavilo je da njihova migrena utiče na njihovu sposobnost da budu dobar prijatelj.5 Verovatno ne iznenađuje činjenica da je više od trećine ispitanika reklo da su skrivali migrenu od prijatelja.1 To ukazuje na potencijalni pritisak na bliske odnose kada voljena osoba prolazi kroz napad migrene.

Istraživanje je takođe otkrilo uticaj migrena na životne uloge i potencijalne društvene krugove, pri čemu je zabeleženo da je najviše pogođeno bavljenje sportom i hobijima.2

Zaključak

Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“ daje celokupan uvid u način na koji migrena utiče na društveni život oboljelih osoba. U širim društvenim krugovima, istraživanje otkriva da 86 % ispitanika smatra da društvo ne shvata migrenu ozbiljno, što stvara sliku frustriranosti i izolacije.3

Teva apeluje na društvo da pruži podršku zajednici obolelih od migrene i omogući im da otvorenije govore o posledicama migrene. Razgovarajući sa svojom porodicom, prijateljima i kolegama koji žive sa ovom bolešću, ne samo da ćemo edukovati sebe i osobe u našoj okolini, već ćemo skrenuti pažnju na migrenu, otkriti sve nejasnoće i destigmatizovati je u korist svih nas.

Tokom novembra i decembra 2019. godine ispitano je 12.545 pacijenata sa migrenom iz Argentine, Australije, Belgije, Brazila, Češke, Francuske, Nemačke, Izraela, Italije, Meksika, Holandije, Poljske, Rusije, Španije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva putem internet ankete sprovedene na odraslim osobama sa migrenom koje su imale najmanje četiri dana sa migrenom mesečno. Sav tekst u navodnicima je citat izjava učesnika u istraživanju. Podaci se temelje na izjavama anketiranih pacijenata. Gore navedeno predstavlja delimičan prikaz izveštaja, pa se na njega kao takvog ni u koju svrhu ne treba oslanjati.

Sačuvaj kao PDF verziju


Reference:

[1] Migraine Facts, Migraine Research Foundation. Available at: https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/. Accessed: 29 June 2020

[2] IHS classification - Migraine classification criteria. 1

[3] Quote sourced from a verbatim response provided by a survey participant. A pseudonym has been attributed to the participant.

[4-10] Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

Deli ovu stranicu: