Srbija

Šta je spirometrija?

06/15/2022
Brošura o astmi
Više o astmi možete da pročitate u nastavku.
Opširnije
02/24/2021
Adherenca inhalatornih lekova u astmi i hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća (HOPB) i infekcija koronavirusom (CoV 19)
Dr Stevan Somborac, specijalista pneumoftiziolog, Poliklinika Instituta za plućne bolesti Vojovodine
Opširnije
02/17/2021
Kako razlikovati simptome alergije od simptoma Covid-19
Dr Jelena Crnobrnja, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
Opširnije
02/17/2021
Covid-19 i prehlada - sličnosti i razlike
Dr Tatjana Milošević - spec.interne medicine, pulmolog
Opširnije