Srbija

Melancholic people on the beach

Vrste bola i kako ih lečiti

12.09.2019
Značaj fizičke aktivnosti i vežbanja kod obolelih od PB
Opširnije
12.09.2019
Opstipacija kod bolesnika s Parkinsonovom bolešću: mere prevencije i nefarmakološki terapijski principi
Opširnije
12.06.2019
Značaj ishrane, vitaminskih preparata i dodataka ishrani kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću
Opširnije
12.06.2019
Nefarmakološke metode lečenja Parkinsonove bolesti
Opširnije