Uslovi korišćenja

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Izrael (dalje u tekstu: Teva) održava ovu internet stranicu (dalje u tekstu: Stranica) kako bi vam pružila informacije i omogućila učenje i komunikaciju. Napominjemo da pristup ovoj Stranici i njeno korišćenje podleže dole navedenim uslovima (dalje u tekstu: Uslovi) kao i svim primenjivim zakonima.

 1. Prihvatanje Uslova

  Pristupanjem stranici i njenim pretraživanjem bez ikakvih ograničenja prihvatate ove Uslove. Prihvatate da Uslovi zamenjuju sve druge dogovore između vas i Teve vezano za Stranicu koji nisu u skladu s ovim Uslovima. Ako se s ovim Uslovima ne slažete, Stranicu ne možete koristiti.

  Teva u svakom trenutku može izmeniti Uslove ažuriranjem ove objave. Takve su izmene za vas obavezujuće stoga bi povremeno trebalo da posetite ovu stranicu i pročitati navedene Uslove

 2. Prava intelektualnog vlasništva

  Teva će agresivno sprovoditi svoja prava intelektualnog vlasništva i to u najvećoj meri dopuštenoj zakonom, što uključuje i zahtev za kaznenim gonjenjem.

  Svo intelektualno vlasništvo, uključujući zaštićene znakove, zaštićena imena, logotipove, uslužne žigove, patente, autorska prava ili poslovne tajne navedene na Stranici (zajedničkog naziva „IP“, engl. skraćenica za intelektualno vlasništvo), uključujući nazive Teva i Copaxone, registrovana su i neregistrovana prava intelektualnog vlasništva Teve i drugih. Ništa navedeno na Stranici ne sme se tumačiti kao davanjem bilo kakvog dopuštenja ili prava, implicitnog ili prema načelu estoppel, korišćenja bilo kojeg intelektualnog vlasništva bez Tevinog dopuštenja ili dopuštenja treće strane koja je vlasnik takvih prava.

  Treba pretpostaviti da je sve što vidite ili pročitate na Stranici zaštićeno autorskim pravom i ne sme se koristiti bez Tevinog pisanog dopuštenja, osim na način naveden u ovim Uslovima ili u tekstu na Stranici. Slike ljudi ili mesta prikazane na ovoj Stranici ili su Tevino vlasništvo ili se koriste uz dopuštenje. Korišćenje tih slika zabranjeno je i vama i drugima koje možete za to ovlastiti, osim ako se drukčije jasno ne navede u ovim Uslovima ili drugde na Stranici. Svako neovlašćeno korišćenje tih slika predstavlja kršenje zakona koji se odnosi na intelektualno vlasništvo, na zaštićene znakove, zakone privatnosti i javnosti i regulativu i statute koji se odnose na komunikaciju.

  Materijale prikazane na Stranici možete učitati samo za nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da pritom zadržite sve objave o intelektualnom i drugom vlasništvu koje se nalaze na materijalima ili su navedeni na Stranici. Međutim, ne smete distribuirati, menjati, prenositi, ponovno koristiti, ponovno objavljivati, kopirati, objavljivati, licencirati niti koristiti sadržaj ove Stranice, uključujući tekst, slike, audio i video zapise u javne ili komercijalne svrhe.
 3. Korišćenje Stranice

  Strogo je zabranjeno korišćenje bilo kojeg sadržaja sa stranice ili povezivanje na takav sadržaj, osim na način naveden u ovim Uslovima.

  Teva nije pregledala druge stranice koje su povezane s ovom Stranicom i nije odgovorna za sadržaj tih drugih stranica povezanih s ovom Stranicom. Takve druge stranice posećujete na sopstveni rizik.

  Sva komunikacija i materijali koje prenesete na Stranicu elektronskom poštom ili na neki drugi način, uključujući podatke, pitanja, komentare, predloge i slično, smatra se nepoverljivim i nevlasničkim podacima. Teva ili njeno povezano društvo može koristiti sve što prenesete ili objavite u bilo koju svrhu, uključujući, ali se ne ograničavajući na reprodukovanje, otkrivanje, prenos, objavljivanje i javno prikazivanje. Nadalje, Teva može koristiti sve ideje, koncepte, znanja ili tehnike iz bilo koje komunikacije koje pošaljete na Stranicu u bilo koje svrhe, uključujući, ali se ne ograničavajući na razvoj, proizvodnju, marketing i prodaju proizvoda koristeći upravo te ideje, koncepte, znanja ili tehnike.

  Ova Stranica može sadržati informacije o proizvodima i uslugama iz celoga sveta, koji možda nisu dostupni svugde. Upućivanje na proizvod ili uslugu na ovoj Stranici ne znači da taj proizvod ili usluga jesu ili će biti dostupni na vašoj lokaciji. Proizvodi na koje se upućuje na ovoj stranici mogu biti podložni različitim regulatornim zahtevima, zavisno od zemlje u kojoj se koriste. Stoga posetioci mogu pročitati obaveštenje da su određeni delovi Stranice namenjeni samo za određene grupe stručnih korisnika ili za publiku u određenim zemljama. Ništa na ovoj stranici ne sme se tumačiti kao promocija ili oglašavanje bilo kojeg proizvoda ili korišćenje bilo kojeg proizvoda za koji ne postoji zakonsko ovlašćenje ili dopuštenje u zemlji u kojoj živite.
 4. Isključenja i ograničenja odgovornosti

Iako će Teva koristiti razumne napore kako bi ispravila greške ili propuste čim za njih sazna i što pre moguće, ne garantujemo da će Stranica bez prekida biti dostupna i potpuno funkcionalna niti da informacije dostupne na stranici ili putem Stranice neće sadržati greške ili propuste. Pristup Stranici i njenom sadržaju može se privremeno obustaviti bez prethodne najave u slučaju pada sistema , nužnog održavanja ili popravki ili zbog razloga koji su izvan Tevine kontrole.

Iako Teva može povremeno pratiti ili pregledavati rasprave, razgovore (chat), objave, prenose i ploče s porukama (message board) koje se nalaze na Stranici, Teva nema nikakvu obvezu to činiti i ne preuzima nikakvu odgovornost za taj sadržaj kao ni za nikakvu grešku, klevetu, uvredu, propust, grešku, promotivne materijale, opscenost, pornografiju, vulgarnost, opasnost, otkrivanje privatnosti ili netačnost koja može biti deo bilo koje informacije koja se nalazi na tim mestima na Stranici. Zabranjeno je objavljivati ili prenositi zakonski nedopušten, promotivan, preteći, klevetnički, uvredljivi, nepristojni, skandalozan, pornografski ili vulgarni sadržaj i bilo koje materijale koji bi mogli podstaći ponašanje koje bi se smatralo kaznenim delom, koje bi dovelo do građanske odgovornosti ili kršilo bilo koji zakon. Teva će u potpunosti sarađivati s telima koje sprovode zakon i ispuniće svaki sudski zahtev za otkrivanje identiteta bilo koje osobe koja objavi takve informacije ili materijale.

Teva održava Stranicu kao uslugu internet zajednici. Stranica pruža osnovne informacije o Tevi i njenim proizvodima. Svrha Stranice nije davati investicijske ili medicinske savete niti uputstva o odgovarajućoj upotrebi proizvoda koje Teva proizvodi ili prodaje, niti o proizvodima koje Teva, njena povezana društva, nosioci licenci ili partneri u zajedničkim poslovnim poduhvatima razvijaju. Informacije na ovoj Stranici o proizvodima koji imaju marketinško odobrenje u potpunosti su kvalifikovane zbog poštovanja svih informacija koje se odnose na propisivanje tih proizvoda. Korisnici Stranice moraju znati da ovde opisani proizvodi u razvoju još nisu dobili odobrenje regulatornih agencija i nemaju potvrdu sigurnosti niti efikasnosti niti imaju odobrenje za bilo kakvu upotrebu osim u kliničkim ispitivanjima.

Ova Stranica ne sadrži nikakav poziv niti ponudu za ulaganje ili trgovanje Tevinim vrednosnim papirima niti američkim depozitarnim potvrdama (ADR). Štaviše, trenutni rezultati i razvoj mogu se u bitnoj meri razlikovati od bilo kakve prognoze, mišljenja ili očekivanja izraženog na ovoj Stranici te se ne sme oslanjati na pređašnje cene vrednosnih papira kao smernicu za buduće rezultate.

Ovu Stranicu koristite i pretražujete na sopstveni rizik. Ni Teva ni bilo koja druga strana uključena u razvoj, produkciju, hosting ili isporuku Stranice nije odgovorna za direktnu, slučajnu, posledičnu, nedirektnu ili kaznenu štetu koja proizlazi iz vašeg pristupa Stranici ili koriščenja Stranice ili njenog sadržaja. Bez ograničenja gore navedenog, sadržaj na Stranici prikazuje se tačno onakav kakav jeste (engl. as is) I NE SADRŽI NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANE GARANCIJE TRŽIŠNOG POTENCIJALA, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NE-KRŠENJA. Treba napomenuti da u nekim nadležnostima nije dopušteno isključivanje impliciranih garancija pa se neka od gore navedenih isključenja ne odnose na vas. Proverite sadrže li vaši lokalni zakoni bilo kakva ograničenja vezana uz isključenje impliciranih garancija.

Teva ne preuzima nikakvu odgovornost niti će se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zahvatiti vašu računarsku opremu ili drugu imovinu zbog vašeg pristupa Stranici, njenog korišćenja ili pretraživanja ili zbog učitavanja bilo kakvih materijala, podataka, teksta, slika, video ili audio sadržaja sa Stranice.

Ovi Uslovi ne isključuju niti ograničavaju Tevinu odgovornost za smrt ili povredu zbog njenog nemara niti za bilo koju drugu štetu koja se ne može ograničiti ili isključiti primenjivim zakonima.

 1. Zaštita podataka i privatnost

  Vaša nam je sigurnost i privatnost izuzetno važna. Molimo pročitajte Tevinu Politiku privatnosti u kojoj se navode važne informacije o korišćenju vaših ličnih podataka na Stranici kao i o vašim pravima.

 2. Opšte napomene

  Ako se utvrdi da je bilo koji od navedenih Uslova protiv zakona, ništavan ili zbog drugih zakonskih razloga nesprovodiv, taj će se deo izbrisati i ukloniti iz ovih Uslova u onoj meri i u onim nadležnostima u kojima je on protivan zakonu, ništavan ili nesprovodiv, a ostali će uslovi ostati na snazi, obavezujući i sprovedivi.

  Ovi će se Uslovi tumačiti u skladu s izraelskim zakonima. Sporovi koji nastanu vezano uz ove Uslove podležu isključivoj nadležnosti sudova u Tel Avivu, Izrael.
 3. Kontakt

  Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za ove Uslove, molimo vas da nas kontaktirate.
Teva Ref: GP204