Tevin obrazac za pristup

Teva daje sve od sebe I ulaže puno sredstava kako bi svim svojim klijentima obezbedila jednaku, uzornu, pristupačnu i profesionalnu uslugu.

U skladu sa zakonom o Jednakim Pravima za Osobe sa Invaliditetom iz 1998. god i propisima koji su po njemu primenjeni ,ulažu se znatni napori i sredstva u izradi neophodnog prilagođavanja pristupa koji bi omogućio osobi sa invaliditetom da dobije usluge koje se pružaju svim klijentima samostalno i podjednako.

Izrada obrasca za pristup

Kancelarije naše kompanije nisu otvorene za javnost. Možete nas kontaktirati preko naših digitalnih kanala. Pored toga, svi naši sajtovi su u potpunosti dostupni I u skladu sa zakonom.

Možete nas kontaktirati putem detalja navedenih na stranici ”Kontaktirajte nas” ili putem emaila Belgrade.Infodesk@teva.rs

Pristup Internet stranici:

Pristupačna web lokacija je ona koja omogućava osobama sa invaliditetom kao I starijim osobama da pretražuju sa istom efikasnošću kao I svi opstali korisnici.

Prema studiji iz 2003.god.koju je sproveo Microsoft, oko 20 do 25 procenata stanovništva ima poteškoća sa korišćenjem interneta I može imati koristi od pristupačnijeg web sadržaja.

Teva veruje i radi na unapređenju podjednakih mogućnosti na internetu za osobe sa različitim invaliditetom I osobe koje koriste pomoćnu tehnologiju za korišćenje računara.

Informacije vezano za pristup Websajtu:

Ovaj sajt ispunjava uslove Pravilnika o jednakim Pravima Osoba sa Invaliditetom( Dostupan format), 2013

Prilagođavanja pristupačnosti su napravljena u skladu sa preporukama Smernica za Pristupačnost Web sadržajima(WCAG) 2.1 za pristupačnost online sadržajima na nivou AA i Međunarodnog dokumenta 0.

Testiranjem na mreži je proverena najveća kompatibilnost sa Google Chrome pretraživačem.

Sajt pruža semantičku strukturu za pomoćne tehnologije I podršku za prilagodljivo korišćenje tastature pomoću tastera sa strelicama, Enter I Esc za izlazak iz menija I prozora. 

Sajt se periodično optimizuje za prikaz u običajenim pretraživačima i korišćenje mobilnih telefona.

Preporučujemo upotrebu najnovijeg NVDA softvera kao najbolje iskustvo u pretraživanju sa čitanjem sa ekrana.

Dokumenti ili video snimci postavljeni na sajtu pre Oktobra 2017 možda neće biti u potpunosti dostupni. Ako naiđete na takav dokument ili video, možete kontaktirati koordinatora za pristupačnost i mi ćemo se pobrinuti da informacije budu dostupne.

Pristupačan format-Kompanija svojim klijentima pruža mogućnost da dobiju informacije u pristupačnim formatima. Dostupnost informacijama je besplatna i namenjena je osobama sa invaliditetom. Pitanja i informacije o pristupačnosti mogu se uputiti koordinatoru za pristupačnost Kompanije čiji se detalji pojavljuju dalje u ovoj izjavi o pristupačnosti.

Savetovanje o pristupačnosti pružaju A2Z pristupačnost i Internet Marketing 

Zahtevi za Pristupačnost i Predlozi za poboljšanje pristupačnosti

Treba napomenuti da nastavljamo da se trudimo da poboljšamo dostupnost Kompaniji kao deo naše posvećenosti da celokupnoj populaciji, uključujući osobe sa invaliditetom, omogućimo najpristupačnije usluge.

Ako naiđete na bilo kakav problem pristupu, biće nam drago ako nas obavestite, a mi ćemo se potruditi da pronađemo odgovarajuće rešenje za vas i otklonimo problem što je pre moguće.

Kontaktirajte Koordinatora pristupa u Tevi:

Email: Marijana.Mazalica@teva.rs

Izjava o pristupačnosti:

Izjava o pristupačnosti je ažurirana:01 Septembra 2020