ESG is everyone's business at Teva

Izveštaj o napretku u oblasti životne sredine, socijalne politike i održivog upravljanja

   

Kao kompanija koja je usmerena na poboljšanje života pacijenata, životne sredine, socijalne politike i održivog upravljanja (ESG) su uvek bili ključni za Tevu.U 2021. unapredili smo naše ESG napore i ojačali vezu između ESG-a i našeg poslovanja —držeći se odgovornima za budući napredak. Pročitajte više u našem Izveštaju o napretku ESG-a za 2021.

 


Tevin izveštaj o napretku u oblasti životne sredine, socijalne politike i održivog upravljanja 2021

Pročitajte više

Stvaramo veze za zdravlje ljudi i našeg sveta

Naša ESG strategija pokreće nas da budemo odgovorni u svemu što radimo—prepoznavanju veze između naših radnji i našeg uticaja. Pogledajte kako je ovo zaživelo 2021. godine

Pročitajte više Stvaramo veze za zdravlje ljudi i našeg sveta

Delovanje i odgovornost: Izdvajamo izveštaj o napretku Tevinog ESG-a

U 2021. unapredili smo naše ESG napore i ojačali vezu između ESG-a i našeg poslovanja

Pročitajte više

Tevin izveštaj o napretku ESG-a za 2021.

Pročitajte više

Naš napredak u ESG-u iz perspektive četvoro zaposlenih

Pročitajte više Naš napredak u ESG-u iz perspektive četvoro zaposlenih

Saznajte više o našem izveštaju o ESG napretku na tevapharm.com

Idite na sajt