Stručni sadržaji

Kompanija Actavis kontinuirano prati svetske trendove u medicini i nastoji da na najbolji način odgovori potrebama struke. Saradnja sa zdravstvenim radnicima je od neprocenjive važnosti u procesu edukacije sa ciljem poboljšanja zdravlja i celokupne dobrobiti pacijenata.

Stručni sadržaji namenjeni su lekarima, farmaceutima i ostalim zdravstvenim radnicima. S obzirom na strukturu korisnika, sadržaj je specijalizovan i nastao je u saradnji s brojnim stručnim saradnicima, lekarima i farmaceutima, što garantuje kvalitet ponuđenog sadržaja.

Za pristup spomenutim sadržajima potrebno je registrovati se klikom ovde

Ako ste već registrovani, stručnim sadržajima možete pristupiti klikom na LOG IN u desnom kutu ekrana te nakon upisa vaših podataka klikom na Stručni sadržaji.