Srbija

Terapeutske oblasti

 

Prepoznati simptome bolesti, potražiti pomoć lekara i započeti sa lečenjem na vreme - od ključne je važnosti za uspešnost lečenja. Nakon postavljene dijagnoze i početka lečenja, bitno je da se pacijenti pridržavaju saveta lekara po pitanju primene terapije, životnih rutina i navika.