Srbija

Kako živeti posle infarkta miokarda?

10/26/2021
Gornji i donji pritisak – šta to znači?
Ass. dr Srđan Bošković Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Opširnije
10/26/2021
Da li je nizak krvni pritisak razlog za brigu?
Dr Ljiljana Dugić Specijalista interne medicine DZ Kragujevac
Opširnije
10/25/2021
Aritmije – zašto nastaju i kako se leče
Ass. dr Aleksandar Kocijančić Odeljenje invazivne elektrofiziologije Klinika za kardiologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije
Opširnije
10/25/2021
Terapija za hipertenziju po meri svakog pacijenta
Dr sc. med. Stefan Juričić Klinički centar Srbije
Opširnije