Srbija

Kako živeti posle infarkta miokarda?

07/25/2022
Hiperkalijemija kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom
Dr Marko Milanov, internista, KBC Zvezdara
Opširnije
07/21/2022
Promena životnih navika kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom
Dr. Milan Labudović, spec. interne medicine, kardiolog, KC Kragujevac
Opširnije
10/26/2021
Gornji i donji pritisak – šta to znači?
Ass. dr Srđan Bošković Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Opširnije
10/26/2021
Da li je nizak krvni pritisak razlog za brigu?
Dr Ljiljana Dugić Specijalista interne medicine DZ Kragujevac
Opširnije