Iz perspektive pacijenata: Tok dijagnostikovanja i lečenja migrene

Istraživanje sprovedeno u 16 zemalja na 12.545 pacijenata obolelih od migrene pokazuje da se osobe koje žive sa migrenom nose ne samo sa fizičkim simptomima bolesti, već i sa uticajem bolesti na brojne aspekte njihovog svakodnevnog života.

Migrena može značajno uticati na svakodnevni život više od jedne milijarde ljudi u svetu koji žive sa ovom bolešću. 01 Bolest je u celom svetu nedovoljno dijagnostikovana i lečena, što je delimično rezultat pogrešne dijagnoze i očekivanja pacijenata da će ishodi lečenja biti loši. 02 

Nedavnim istraživanjem, sprovedenim u ime Teve, želeo se dodatno prikazati stvarni teret migrene. Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“, sprovedena na 12.545 osoba širom sveta koje žive sa migrenom, otkriva kako bolest utiče na brojne aspekte života. Globalna anketa istražila je brojne teme, između ostalog i iskustva pacijenata koji žive sa migrenom, ukazujući na procese dijagnostikovanja i lečenja koje trenutno sprovode lekari širom sveta.

Dijagnostikovanje migrene i uzimanje preventivne terapije promenilo mi je život

Erika (učesnica ankete) 03 

Lekovi mogu obnoviti živote pacijenata kada je u pitanju lečenje migrene. Anketa je utvrdila da je većina pacijenata (61 %) zadovoljna svojim nadležnim lekarom, ističući pozitivnu ulogu koju lekari imaju u pružanju podrške osobama koje žive sa migrenom. 04 Međutim, za većinu anketiranih put do dijagnoze bio je dugačak, pri čemu je gotovo polovina njih (47%) izjavila da su od pojave prvih simptoma do postavljanja tačne dijagnoze migrene čekali duže od tri godine. 05 Za svakog desetog pacijenta taj put je trajao duže od deset godina. 06 Ovo kašnjenje može rezultirati dodatnim stresom i zabrinutošću za one koji žive sa migrenom, a istraživanje je pokazalo da se većina pacijenata oseća frustrirano zbog bolesti. 07 

Iskustvo pacijenta može se dodatno pogoršati zbog sličnog kašnjenja u lečenju.. 08 Prema anketi, gotovo trećina je sačekala više od tri godine između dijagnoze i dobijanja propisane terapije. 09 Većina anketiranih pacijenata (59 %) navode da su zadovoljni trenutno propisanim lekovima. 10 Međutim, pacijenti su tek donekle zadovoljni propisanim akutnim (58 %) i preventivnim (51 %) lekovima. 11 

Upitani, šta bi najviše pomoglo zajednici obolelih od migrene, četiri od deset pacijenata smatra da bi najučinkovitije bilo obezbediti dovoljna sredstava za lekove u zdravstvenom sistemu (41 %) i veća ulaganja u istraživanje ove bolesti (33%). 12 

Zaključak

Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“ daje celokupan uvid u način na koji migrena utiče na život oboljelih osoba i ukazuje na načelno pozitivnu i važnu ulogu zdravstvenih radnika u njihovom iskustvu sa migrenom. Prihvatajući činjenicu da se radi o neugodnoj i onesposobljavajućoj bolesti, zdravstveni radnici mogu osigurati da se pacijenti leče sa saosećanjem i pažnjom, tako da pacijenti mogu uživati u boljem kvalitetu života.

Teva apeluje na društvo u celini da pruži podršku zajednici obolelih od migrene i omogući im da otvorenije govore o posledicama migrene. Razgovarajući sa svojom porodicom, prijateljima i kolegama koji žive sa ovom bolešću, ne samo da ćemo edukovati sebe i osobe u našoj okolini, već ćemo i skrenuti pažnju na migrenu, otkriti sve nejasnoće i destigmatizovati je u korist svih nas.

Tokom novembra i decembra 2019. godine ispitano je 12.545 pacijenata sa migrenom iz Argentine, Australije, Belgije, Brazila, Češke, Francuske, Nemačke, Izraela, Italije, Meksika, Holandije, Poljske, Rusije, Španije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva putem internet ankete sprovedene na odraslim osobama sa migrenom koje su imale najmanje četiri dana sa migrenom mesečno. Sav tekst u navodnicima je citat izjava učesnika u istraživanju. Podaci se temelje na izjavama anketiranih pacijenata. Gore navedeno predstavlja delimičan prikaz izveštaja, pa se na njega kao takvog ni u koju svrhu ne treba oslanjati.

Sačuvaj kao PDF verziju

Literatura:

 1. Back to contents.

  Migraine Facts, Migraine Research Foundation. Available at: https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/. Accessed: 29 June 2020

 2. Back to contents.

  Moriarty, Mallick-Searle. Diagnosis and treatment for chronic migraine. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4876579/#:~:text=Migraine%20is%20a%20disabling%20headache,around%2011.7%25%20to%2013.2%25. Accessed: 21 August 2020

 3. Back to contents.

  Quote sourced from a verbatim response provided by a survey participant. A pseudonym has been attributed to the participant.

 4. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 5. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 6. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 7. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 8. Back to contents.

  Moriarty, Mallick-Searle. Diagnosis and treatment for chronic migraine. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4876579/#:~:text=Migraine%20is%20a%20disabling%20headache,around%2011.7%25%20to%2013.2%25. Accessed: 21 August 2020

 9. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 10. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 11. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 12. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

Deli ovu stranicu: