Iza migrene: Vaše pravo ja

Anketirano je 7.500 pacijenata sa migrenom u 10 evropskih zemalja kako bi se dobio celokupan
uvid u uticaj koji migrena ima na ljude i emocije. Rezultati ukazuju na posledice koje migrena ostavlja
na pacijenta, njegovu porodicu, posao i društveni život.

Podeli ovu stranicu:

Sačuvaj kao PDF verziju