Migrena i moja porodica: Domino efekat

Istraživanje sprovedeno u 16 zemalja na 12.545 pacijenata sa migrenom prikazuje uticaj migrene na brojne aspekte svakodnevnog života. Istraživanje pokazuje da je, osim samih pacijenata, pogođena i njihova uža porodica (partner, deca i roditelji).

Migrena predstavlja veliki javno-zdravstveni problem I treća je najčešća bolest u svetu. 01 Češća je i od dijabetesa, epilepsije i astme zajedno 02 , a napadi migrene mogu trajati između 4 i 72 sata i često su propraćeni mučninom, povraćanjem i promenama vida. 03 

Migrena može značajno uticati i na živote osoba koje žive sa ovom bolešću. Nedavnim istraživanjem sprovedenim u ime Teve prikazan je višestruki teret migrene. Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“, sprovedena na 12.545 osoba koje žive sa migrenom otkriva kako bolest utiče na brojne aspekte života. Jedno od najdirljivijih saznanja iz istraživanja je uticaj koji migrena ima na porodicu, posebno na živote dece pacijenata sa migrenom.

„Teško je kada ne možeš učiniti sve što je potrebno za svoju decu“

– Mary (učesnica ankete) 04

Osobe koje žive sa migrenom suočene su sa velikim izazovima dok pokušavaju uskladiti svoju migrenu sa porodičnim životom. Na primer, većina ispitanika izjavila je da, osim na njih same, njihova migrena najviše utiče na njihovog partnera (68 %) i decu (55 %). 05 Uticaj na roditeljstvo može biti poražavajući: šest od deset anketiranih roditelja koji žive sa migrenom navelo je da je bolest uticala na njihovu sposobnost da svojoj djeci pruže bezuslovnu roditeljsku podršku. 06 

Migrena može imati domino efekat na brojne aspekte porodičnog života. Četiri od deset roditelja izjavilo je da je bolest uticala na sposobnost njihove dece da žive bezbrižno, 07 dok je 44 % ispitanika reklo da je bolest uticala na opšti osećaj sreće njihove dece. 08 Napredak deteta u pogledu obrazovanja takođe nije pošteđen potencijalnog uticaja migrene, pri čemu je više od četvrtine anketiranih osoba primetilo da njihova migrena negativno utiče na rezultate koje njihova deca postižu u školi. 09 

Migrena može predstavljati značajan emocionalni teret za osobe koje žive sa migrenom. Gotovo četiri od deset pacijenata navodi da je bolest uticala na njihov odnos sa drugim članovima porodice. 10 Gotovo polovina ispitanika priznaje da je skrivala migrenu od člana porodice, verovatno ih pokušavajući poštedeti pritiska i zabrinutosti zbog toga što voljena osoba prolazi kroz napad migrene. 11 

Ova globalna anketa takođe ukazuje na uticaj migrene u domaćinstvima pacijenata. Od ukupnog broja anketiranih, ispitanici su naveli da ih bolest ograničava u ulozi domaćice (50 %), partnera (45 %) i deteta (38 %) 12 Pacijenti su naveli savete i trikove za organizaciju domaćinstva (33 %) i pripremu brzih obroka (28%) kao alate koji mogu poboljšati njihov porodični život. 13 

Zaključak:

Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“ daje celokupan uvid u način na koji migrena utiče na živote pacijenata. Istraživanje otkriva da 86% ispitanika smatra da društvo ne shvata migrenu ozbiljno, što dovodi do frustracije i izolacije. 14

Teva apeluje na društvo da pruži podršku zajednici obolelih od migrene i omogući im da otvorenije govore o posledicama migrene. Razgovarajući sa svojom porodicom, prijateljima i kolegama koji žive sa ovom bolešću, ne samo da ćemo edukovati sebe i osobe u našoj okolini, već ćemo skrenuti pažnju na migrenu, otkriti sve nejasnoće i destigmatizovati je u korist svih nas.

Tokom novembra i decembra 2019. godine ispitano je 12.545 pacijenata sa migrenom iz Argentine, Australije, Belgije, Brazila, Češke, Francuske, Nemačke, Izraela, Italije, Meksika, Holandije, Poljske, Rusije, Španije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva putem internet ankete sprovedene na odraslim osobama sa migrenom koje su imale najmanje četiri dana sa migrenom mesečno. Sav tekst u navodnicima je citat izjava učesnika u istraživanju. Podaci se temelje na izjavama anketiranih pacijenata. Gore navedeno predstavlja delimičan prikaz izveštaja, pa se na njega kao takvog ni u koju svrhu ne treba oslanjati.

Sačuvaj kao PDF verziju

Literatura:

 1. Back to contents.

  Migraine Facts, Migraine Research Foundation. Available at: https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/. Accessed: 29 June 2020

 2. Back to contents.

  Migraine Facts, Migraine research foundation website. Available at: https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-figures/. Accessed: 27 June 2020

 3. Back to contents.

  IHS classification - Migraine classification criteria.

 4. Back to contents.

  Quote sourced from a verbatim response provided by a survey participant. A pseudonym has been attributed to the participant. Data on file: InSites Consulting, 2019.

 5. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 6. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 7. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 8. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 9. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 10. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 11. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 12. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 13. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 14. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

Deli ovu stranicu: