Moć naroda: Šta društvo može učiniti da podrži pacijente sa migrenom?

Istraživanje sprovedeno u 16 zemalja na 12.545 pacijenata sa migrenom prikazuje uticaj migrene na brojne aspekte svakodnevnog života. Istraživanje pokazuje da udruženja pacijenata i šira zajednica mogu imati ključnu ulogu u pružanju podrške i osnaživanju pacijenata, ali samo mali procenat pacijenata ih koristi.

Migrena je treća najčešća bolest u svetu, sa procenjenom globalnom prevalencom od 14,7 %. Gledajući globalno, migrena je sedma onesposobljavajuća bolest i vodeći uzrok onesposobljenosti među svim neurološkim poremećajima. 01 

Nedavnim istraživanjem, sprovedenim u ime Teve, želeo se dodatno prikazati teret migrene. Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“, sprovedena u 16 zemalja na 12.545 osoba koje žive sa migrenom, otkriva kako bolest utiče na brojne aspekte svakodnevnog života. Globalna anketa istražila je brojne teme, između ostalog i uključenost pacijenata u udruženja za podršku i dodatne načine osnaživanja pacijenata koji pate od migrene.

„Potrebno je dodatno edukovati ljude o tome šta migrena zaista jeste“

-Laura (učesnica ankete) 02

Anketirani pacijenti smatraju da je potrebno dodatno edukovati društvo o uticaju migrene. Očigledno je da je ovo pitanje važno, jer je 92 % pacijenata navelo da bolest negativno utiče na kvalitet njihovog života. 03 

Kroz istraživanje saznajemo da većina pacijenata (54%) veruje da bi saslušanje drugih članova migrenske zajednice donelo najveću razliku u životu pacijenata. 04 Međutim, kada je u pitanju savetovanje i podrška, tek je svaki šesti pacijent član nekog od udruženja za podršku pacijentima. 05 

Prema pacijentima koji su učestvovali u anketi, nedovoljna je svest o postojanju udruženja za podršku pacijentima (41 %), nepostojanje želje za pristupanje udruženjima (28 %) i neznanje o tome kako pronaći udruženja (24 %) neki su od razloga za neuključivanje u ovakve oblike podrške. 06 Ovi rezultati upućuju na neiskorišćene resurse koje ovakva udruženja mogu pružiti pacijentima, uz uslov da su pravilno organizovana i oglašavana.

Anketirani pacijenti naveli su savete i trikove za organizaciju domaćinstva (33 %) i pripremu brzih obroka (28%) kao alate koji mogu poboljšati njihov život. 07 Osim toga, ovi podaci mogu biti motivacija udruženjima za podršku pacijentima, kako bi bolje doprli do pacijenata koji pate od migrene i demonstrirali svoje aktivnosti pružanja podrške osobama koje žive s ovom bolešću.

U Tevi razumemo važnost uloge koju udruženja za podršku pacijenata mogu imati u životima pacijenata koji pate od migrene pa ćemo nastaviti razvijati postojeće i stvarati nove odnose sa svim zainteresovanim stranama u zajednici oboljelih od migrene.

Zaključak

Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“ daje celokupan uvid u uticaj migrene, što obuhvata i potencijal za osnaživanje kroz saradnju sa udruženjima za podršku pacijentima. Istraživanje otkriva da 86 % ispitanika smatra da društvo ne shvata migrenu ozbiljno, što dovodi do frustracije i izolacije. 08 

Teva apeluje na društvo da pruži podršku zajednici obolelih od migrene i omogući im da otvorenije govore o posledicama migrene. Razgovarajući sa svojom porodicom, prijateljima i kolegama koji žive sa ovom bolešću, ne samo da ćemo edukovati sebe i osobe u našoj okolini, već ćemo i skrenuti pažnju na migrenu, otkriti sve nejasnoće i destigmatizovati je u korist svih nas.

Tokom novembra i decembra 2019. godine ispitano je 12.545 pacijenata sa migrenom iz Argentine, Australije, Belgije, Brazila, Češke, Francuske, Nemačke, Izraela, Italije, Meksika, Holandije, Poljske, Rusije, Španije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva putem internet ankete sprovedene na odraslim osobama sa migrenom koje su imale najmanje četiri dana sa migrenom mesečno. Sav tekst u navodnicima je citat izjava učesnika u istraživanju. Podaci se temelje na izjavama anketiranih pacijenata. Gore navedeno predstavlja delimičan prikaz izveštaja, pa se na njega kao takvog ni u koju svrhu ne treba oslanjati.

Sačuvaj kao PDF verziju

Literatura:

 1. Back to contents.

  Migraine Trust. Facts and Figures. Available at https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-figures/ Accessed: 27 Jan 2020

 2. Back to contents.

  Quote sourced from a verbatim response provided by a survey participant. A pseudonym has been attributed to the participant.

 3. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019.

 4. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019.

 5. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019.

 6. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019.

 7. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019.

 8. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019.

Deli ovu stranicu: