Pozitivna uloga zdravstvenih radnika u zaštiti obolelih od migrene

Istraživanje sprovedeno u 16 zemalja na 12.545 pacijenata sa migrenom prikazuje uticaj migrene na brojne aspekte svakodnevnog života. Istraživanje pokazuje da su pacijenti u načelu zadovoljni sa zdravstvenim radnicima koji tretiraju njihovu migrenu, ali smatraju da ima prostora za poboljšanja.

Migrena je onesposobljavajuća neurološka bolest koja predstavlja fizički, psihički i društveni teret u celom svetu. 01 Češća je od dijabetesa, epilepsije i astme zajedno 02 , a pogađa osobe oba pola u najproduktivnijim godinama odrasle dobi. 03 

Nedavnim istraživanjem sprovedenim u ime Teve želeo se dodatno prikazati stvarni teret migrene. Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“, sprovedena je na 12.545 osoba koje žive sa migrenom širom sveta, otkriva kako bolest utiče na brojne aspekte života. Oni koji traže medicinsku pomoć oslanjaju se na stručnost i podršku zdravstvenih radnika.

Globalna anketa istražila je brojne teme, između ostalog doživljena iskustva pacijenata sa migrenom, odnos sa zdravstvenim radnicima i njihovo zadovoljstvo trenutnim lečenjem.

„Migrena je strašna, ali postoje lekovi i specijalisti koji mogu pomoći“

– Martin (učesnik istraživanja) 04

Istraživanje „Iza migrene: Vaše pravo ja“ utvrdilo je da pacijenti smatraju zdravstvene radnike izvorom podrške. Većina anketiranih pacijenata (61 %) zadovoljna je nadležnim lekarom pri čemu naglašavaju pozitivnu ulogu zdravstvenih radnika u pružanju podrške osobama koje žive sa migrenom. 05 Upitani o različitim aspektima svoje zdravstvene nege, ispitanici su u načelu pozitivno ocenili rad zdravstvenih radnika, pri čemu je 76 % izjavilo da njihov lekar dobro razume stanje njihove migrene. 06 Tri četvrtine anketiranih smatra da njihov nadležni lekar vrlo ozbiljno shvata njihovu migrenu. 07 Još jedno pozitivno priznanje zdravstvenoj zajednici je i to da su dve trećine pacijenata izjavile da je njihov lekar dobro informisan o najnovijim lekovima protiv migrene. 08 

Međutim, anketirani pacijenti primetili su da ima prostora za poboljšanja, pri čemu je gotovo polovina ispitanika (46 %) izjavila da bi edukovaniji zdravstveni radnici najviše doprineli poboljšanju njihovog života. 09 Kad su u pitanju lekovi, većina anketiranih (59%) navela je da su zadovoljni lekovima koji su im propisani. 10 

Globalna anketa ukazuje i na širu ulogu koju bi, prema mišljenju osoba koje žive sa migrenom, zdravstvena zajednica trebala imati, pri čemu većina pacijenata smatra da bi zdravstveni radnici trebali preuzeti veću odgovornost u ukazivanju na uticaj migrene i pružanju podrške osobama koje žive sa migrenom. 11 

Zaključak

Anketa „Iza migrene: Vaše pravo ja“ daje celokupan uvid u način na koji migrena utiče na život obolelih osoba i ističe pozitivnu i važnu ulogu zdravstvenih radnika u njihovom iskustvu sa migrenom. Prihvatajući činjenicu da se radi o neugodnoj i onesposobljavajućoj bolesti, zdravstveni radnici mogu obezbediti da se pacijenti leče sa saosećanjem i pažnjom, tako da pacijenti mogu uživati u boljem kvalitetu života.

Teva apeluje na društvo da pruži podršku zajednici obolelih od migrene i omogući im da otvorenije govore o posledicama migrene. Razgovarajući sa svojom porodicom, prijateljima i kolegama koji žive sa ovom bolešću, ne samo da ćemo edukovati sebe i osobe u našoj okolini, već ćemo i skrenuti pažnju na migrenu, otkriti sve nejasnoće i destigmatizovati je u korist svih nas.

Tokom novembra i decembra 2019. godine ispitano je 12.545 pacijenata sa migrenom iz Argentine, Australije, Belgije, Brazila, Češke, Francuske, Nemačke, Izraela, Italije, Meksika, Holandije, Poljske, Rusije, Španije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva putem internet ankete sprovedene na odraslim osobama sa migrenom koje su imale najmanje četiri dana sa migrenom mesečno. Sav tekst u navodnicima je citat izjava učesnika u istraživanju. Podaci se temelje na izjavama anketiranih pacijenata. Gore navedeno predstavlja delimičan prikaz izveštaja, pa se na njega kao takvog ni u koju svrhu ne treba oslanjati.

Sačuvaj kao PDF verziju

Literatura:

 1. Back to contents.

  David Borsook, David W. Dodick. Taking the headache out of migraine. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4549713/ Accessed: 21 August 2020

 2. Back to contents.

  Migraine Facts, Migraine research foundation website. Available at: https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-figures/. Accessed: 27 June 2020

 3. Back to contents.

  Lipton RB1, Bigal ME. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15833088 Accessed 27 June 2020

 4. Back to contents.

  Quote sourced from a verbatim response provided by a survey participant. A pseudonym has been attributed to the participant.

 5. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 6. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 7. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 8. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 9. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 10. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

 11. Back to contents.

  Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Beyond Migraine: The Real You Research. Data collection Nov-Dec 2019

Deli ovu stranicu: