Naš napredak u ESG-u iz perspektive četvoro zaposlenih

Naš napredak u ESG-u iz perspektive četvoro zaposlenih

Svake godine objavljujemo izveštaj u kome je iznesen naš napredak u pitanjima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i upravljanja. Ovaj izveštaj odražava naša nastojanja da poboljšamo zdravlje pacijenata i zajednice i da promovišemo transparentnost i odgovornost u poslovanju.

Naš izveštaj za 2019. godinu pokazuje kako služimo pacijentima kroz kvalitetne lekove i programe, kako podržavamo zdravlje i dobrobit naših ljudi, uspostavljamo protokole koji obezbeđuju poštovanje i etičko lečenje i štite našu planetu. Zamolili smo četiri rukovodioca da nam objasne zašto su ove oblasti ključne za Tevu i kakav je napredak postignut u 2019. Evo šta su rekli.

Naši pacijenti: Byron Austin, direktor, ESG & Global Health

$ 246 miliona dolara je vrednost lekova doniranih pacijentima

"Kao najveći svetski proizvođač generičkih lekova, opsluživanje pacijenata u svetu nije samo dobra prilika za nas, već i odgovornost. Kvalitetne lekove isporučujemo i zajednicama na našim tržištima koje nisu dovoljno pokrivene ponudom, kao i lokacijama na kojima ne poslujemo i koje imaju određena ograničenja. Pacijenti su u središtu svega što radimo. "

"Posetivši klinike za volontersku medicinu koje podržavamo, bio sam srećan što ih vidim kako se bave nejednakostima u zdravstvenom sistemu i pomažu u poboljšanju zdravlja pacijenata koji inače ne bi imali pristup kvalitetnoj zdravstvenoj nezi koja im je potrebna i zaslužuju."

Naši ljudi: Yonatan Vitman, Head of Total Rewards

19.200+ zaposlenih dobilo je priznanje u prvoj godini programa globalnog priznanja

"Naši ljudi su ti koji čine Tevu odličnom kompanijom koja doprinosi boljem životu za 200 miliona pacijenata. Važno nam je da se naši ljudi osećaju vrednim jer rade izuzetno važan posao pružanja kvalitetnih lekova širom sveta.

Pokretanje globalnog programa za priznanja STARS-a izuzetno je važno za Tevu. Platforma omogućava svim zaposlenima na svim nivoima da daju priznanje bilo kome u kompaniji, što razvija kulturu priznanja. "

Naši protokoli: Eder Morales, šef globalnog upravljanja nabavkama i upravljanje rizikom

„Održivo snabdevanje pacijenta kvalitetnim lekovima je u središtu svega što radimo. To radimo na etički način i sa integritetom, a isto očekujemo i od naših dobavljača, jer želimo da osiguramo kontinuirano i održivo snabdevanje našim lekovima.

Naš globalni tim za nabavke razvija Kodeks ponašanja dobavljača, povećavajući našu pokrivenost i podstičući poboljšanja u celom lancu snabdevanja. Nastavljamo sa ocenjivanjem prakse održivosti naših dobavljača i pravovremeno dajemo informacije regulatorima, kupcima i udruženjima. "

140 novih dobavljača u okviru sistema za smanjenje rizika od EcoVadis, pomažući u nadgledanju održivosti lanca snabdevanja

Naša planeta: Richard Pickup, potpredsednik za životnu sredinu, zdravlje, bezbednost i održivost

„Delujući odgovorno i smanjujući uticaj na životnu sredinu, pozitivno utičemo na naše zajednice i doprinosimo poboljšanju globalnog zdravlja. Odgovorno korišćenje prirodnih resursa i minimiziranje otpada pomaže u smanjenju troškova proizvodnje naših lekova i omogućava nam da pružimo više lekova za više ljudi u većini zemalja po pristupačnim cenama.

U 2019. godini značajno smo smanjili emisiju gasova sa efektom staklene bašte iz raspona 1 i 2 i ispunili cilj privremenog smanjenja godinu dana ranije od planiranog. Takođe smo postigli napredak u proceni oslobađanja antimikrobnog materijala, doprinoseći poboljšanju rejtinga pristupanja AMR Benchmark fondacije do 2020. godine. “

Redukcija emisije gasova, ukupnog otpada i redukcija ukupne potrošnje energije

Svet se suočava sa neviđenim zdravstvenim izazovima i nastavićemo da jačamo naše napore u ovim oblastima i koristićemo svoju ekspertizu i resurse da ostavimo trajan trag.

Da biste saznali više, pogledajte Teva izveštaj o ESG za 2020. godinu, kao i infografiku

 

 

Podeli ovu stranicu: