Rezultati pretrage

Prikazuje se 10 od 40 rezultata

Značaj očuvanja zdravlja kod obolelih od demencije

Najčešći zdravstveni problemi s kojima se susreću stariji ljudi predstavljaju – srčana oboljenja (najveći zdravstveni problem starije populacije); maligne bolesti, koje su drugi vodeći uzrok smrti starijih osoba; reumatske bolesti – artritis, osteoporoza, degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema; bolesti disajnih organa; demencija; dijabetes, oštećenje senzornih funkcija (oštećenje ili gubitak vida odnosno sluha).

Značaj očuvanja zdravlja kod obolelih od demencije

Najčešći zdravstveni problemi s kojima se susreću stariji ljudi predstavljaju – srčana oboljenja (najveći zdravstveni problem starije populacije); maligne bolesti, koje su drugi vodeći uzrok smrti starijih osoba; reumatske bolesti – artritis, osteoporoza, degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema; bolesti disajnih organa; demencija; dijabetes, oštećenje senzornih funkcija (oštećenje ili gubitak vida odnosno sluha).

Simptomi demencije koji se odnose na promene ponašanja

Demencija je bolest sa širokom lepezom simptoma koji se kako bolest napreduje intenziviraju ili menjaju, a samim tim se menja i ponašanje bolesnika. Mnogi smatraju promene u ponašanju obolelih osoba najtežim efektom bolesti i neretko su to prvi simptomi zbog kojih se traži pomoć lekara (psihijatara, neurologa). T

Ishrana u prevenciji kognitivnog oštećenja i demencije

Smatra se da je ishrana važan faktor životnog stila koji može umanjiti rizik od razvoja kognitivnog oštećenja i demencije. Treba uzeti u obzir da na osnovu dosadašnjih istraživanja, ukoliko nije potvrđen vitaminski ili mineralni nedostatak, nije preporučena suplementacija vitamina i minerala kod blagog kognitivnog oštećenja i demencije. Nasuprot tome, postojeća istraživanja sugerišu da određene hranljive materije i sastojci hrane, kao i konzumacija određenih grupa namiranica, imaju potencijalno pozitivan uticaj na kognitivne funkcije.

Upozoravajući ili znaci ranog prepoznavanja (alchajmerove) demencije

21. vek je doneo mnogo novih i modernih stvari, neke je potencirao i pojačao, a neke polako izbrisao i poništio. U 21. veku je generacija ljudi koji su nosili drugu polovinu 20. postala stara(ija) odnosno polako prelazila 60. godinu života. Sa zrelim godinama se poajačava i strah od bolesti, a jedan od najčešćih strahova je i onaj od demencije.