Rezultati pretrage

Prikazuje se 10 od 29 rezultata

Predijabetes ili dijabetes – šta možete da jedete

Šećerna bolest je po svojoj rasprostranjenosti u svetu označena kao globalni problem. U svetu oko 200 miliona ljudi boluje od dijabetesa, a u našoj zemlji preko 500.000. Preko 90% svih obolelih čine oboleli od tipa 2 dijabetesa. Sve države sveta su pozvane da formiraju svoju nacionalnu politiku prevencije, lečenja i brige za obolele od dijabetesa. Tako je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja naše zemlje još 2002. izrađen Nacionalni vodič kliničke prakse za lečenje obolelih od dijabetesa

Covid 19 i ishrana

Socijalno distanciranje i redovno pranje ruku najefikasnije su i proverene metode za smanjenje rizika i širenja koronavirusa (covid 19). Međutim, zajedno sa opštim pitanjima o tome kako bezbedno kupovati i pripremati hranu, nameće nam se i pitanje o konkretnijoj ulozi ishrane tokom ove pandemije.

Značaj ishrane i fizičke aktivnosti u terapiji dijabetesa

Ishrana i fizička aktivnost veoma su važni delovi zdravog načina života osoba koje imaju dijabetes. Uz savremenu medikamentnu terapiju praćenje plana zdravih obroka i fizička aktivnost krucijalni su u održavanju nivoa glukoze u krvi u ciljnom rasponu, koji smanjuje rizik od komplikacija dijabetesa. Adekvatan balans između ishrane, fizičke aktivnosti i lekova protiv dijabetesa obezbeđuje uspešnu terapiju dijabetesa, kako tipa 1, tako i tipa 2.

Reanimacija, postupak oživljavanja

Reanimacija označava skup hitnih mera koje se koriste da bi se osobi koja je doživela zastoj rada srca i/ili zastoj disanja – kardiorespiratorni arest, ponovno uspostavile vitalne funkcije. Osnovni cilj je dopremanje dodatnih količina kiseonika mozgu, srcu i ostalim vitalnim organima sve dok se složenijim medicinskim postupcima ne uspostavi adekvatna srčana akcija i spontano disanje. Oko 95% osoba koje su imale iznenadni srčani zastoj ne preživi do dolaska stručne pomoći.

Bol u vratu i fizička aktivnost

Bol u vratu predstavlja glavni simptom grupe oboljenja koja se zove cervikalni sindrom. Lokalizovan je u predelu zadnje strane vrata, gde se nalaze mišići vrata. Posledica je napetosti mišića i nadražaja ili oštećenja nerava. Može da se širi ka ramenima, u ruke, prema sredogruđu, potiljku ili u gornji deo leđa. Pokreti u vratu pogoršavaju bol i zato su često ograničeni.