Rezultati pretrage

Prikazuje se 2 od 2 rezultata

Izazovi u terapiji bipolarnog afektivnog poremećaja

Danilo Pešić, Institut za mentalno zdravlje Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Psihijatrijski komorbiditeti kod pacijenata sa Multiplom sklerozom

Prof. dr sc. med. Borjanka Batinić KCS, Klinika za psihijatriju