HIV pacijenti u vreme Covid pandemije

Prof. dr Snežana Brkić, Klinika za infektivne bolesti, UKCV

S pojavom pandemije kovida došlo je do hiperpolacije nove pandemije na već postojeću HIV pandemiju. Iako se radi o dve potpuno različite pandemije, implikacije po globalno zdravlje ljudi su višestruke. Imajući u vidu da su efekti postojećih vakcina protiv kovida još kontroverzne, jedno je sigurno: osobe koje su HIV pozitivne, a ne nalaze se na ART (antiretrovirusnoj terapiji) četiri puta su u većem riziku od dobijanja teških formi kovida. Osobe koje su na ART-u imaju isti klinički odgovor na infekciju kao i HIV negativne osobe. Stoga je vakcinacija od izuzetnog značaja. Nažalost, 2/3 osoba sa HIV infekcijom živi na afričkom kontinentu, a samo 15% njih je kompletno vakcinisano, što ove dve pandemije čine globalno zabrinjavajućim (1).

S druge strane, najnoviji podaci su pokazali da se nove varijante SARS-Cov-2 upravo najčešće identifikuju kod HIV pozitivnih pacijenata koji nisu na ART-u. Ova činjenica ima nekoliko značajnih implikacija: prvo, neophodno je dijagnozu HIV infekcije postaviti što ranije i uvesti terapiju te vakcinisati pacijente, drugo, dok se kovid ne završi i u Africi, odnosno među HIV pozitivnim pacijentima, pandemija kovida neće biti završena, i treće, svi HIV pozitivni pacijenti sa CD4 ispod 200 moraju se redovno testirati na SARS-Cov-2 nezavisno od simptoma, kojih obično i nema (2). Pandemija kovida dovela je na individualnom ili nacionalnom nivou do prekida u pristupu redovnoj zdravstvenoj zaštiti pa čak i redovnom snabdevanju antiretrovirusnim lekovima (3). U Srbiji se ART prepisuje kao i lekovi za druge hronične bolesti, na šest meseci, te prekida u snabdevanju nije bilo, ali su redovne kontrole viremije (PCR HIV RNK) bile dramatično redukovane.

Najnovija metastudija 2022. godine (4) uzela je u obzir 44 studije širom sveta, od kojih je veći deo pripadao afričkim zemljama. Ova metastudija pokazala je da osobe sa HIV infekcijom imaju veći rizik od hospitalizacije, ali da težina kliničke slike nije povezana sa HIV statusom, sem u dve studije. Druge studije su opet pokazale da osobe koje se nalaze na ART-u imaju identičan ishod i tok bolesti kao i HIV negativne osobe. Na tok i ishod bolesti nezavisno utiču već dobro poznati komorbiditeti, koji se kod HIV pozitivnih pacijenata javljaju u proseku devet godina ranije nego kod njihovih vršnjaka koji nisu HIV pozitivni.

Pacijenti koji primaju ART i dobiju kovid leče se prema smernicama. Većina registrovanih antikovid lekova, uključujući i biološku terapiju, nemaju interakcije sa savremenim antiretrovirusnim lekovima, mada uvek treba proveriti potencijalne interakcije (5).

Najvažnije je tokom još postojeće pandemije kovida vakcinisati ove imunokompromitovane pacijente, pri čemu apsolutni prioritet treba da imaju osobe sa CD4 ispod 350. Od mnogo registrovanih vakcina, HIV pozitivni pacijenti principijelno mogu primiti bilo koju. Iako još ne postoje komparativne studije, postoji opravdana sumnja da je imunološki odgovor na vakcine kod HIV pozitivnih pacijenata smanjen, te su buster doze u istraživanju. Neke od novijih studija ukazuju na mogućnost da vektorske vakcine sa adenvirusom iz još neobjašnjivih razloga mogu čak potencirati i dobijanje HIV infekcije (5, 6). U svakom slučaju, kako je kod vakcina protiv kovida reč o mrtvim vakcinama, HIV pozitivni pacijenti su svakako među prvima koje treba kompletno vakcinisati. Preliminarna istraživanja u Srbiji ukazuju da je odgovor na vakcinaciju HIV pozitivnih pacijenata bio sličan kao i u opštoj populaciji ili nesignifikantno veći.

 

LITERATURA

  1. Nkengasong J. HIV and COVID-19: juxtaposition of two pandemics. The Lancet HIV. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(22)00095-9
  2. Corey, L, Corbett-Detig R and Beyrer C. Expanding Efforts and Support to Respond to the HIV and COVID-19 Intersecting Pandemics. JAMA 2022;327:13:1227
  3. https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-programmes/covid-19
  4. Danwang et al. Outcomes of patients with HIVand COVID‑19 co‑infection: a systematic review and meta‑analysis AIDS Research and Therapy (2022) 19:3
  5. https://www.eacsociety.org/media/final2021eacsguidelinesv11.0_oct2021.
  6. Logunov D,Livermore DM, Ornelles DA, Bayer W, Marques E, Czerkinsky C. et al. COVID-19 vaccination and HIV-1 acquisition.  thelancet.com Vol 399 April 9, 2022