Zašto je migrena češća kod žena?

Getty images: VioletaStoimenova

Dr Mirko Vučelić, Sektor Medicinskih poslova TEVA/Actavis Srbija

Migrena je neurološko oboljenje veoma rasprostranjeno u celom svetu i gotovo svi znamo, ako ne iz sopstvenog iskustva, onda bar na primeru osoba iz privatnog ili radnog okruženja koje se susreću sa ovim zdravstvenim problemom, koliki je njen negativan uticaj na kvalitet života. Migrenu karakterišu intenzivne pulsirajuće jednostrane glavobolje, koje zahvataju polovinu glave i pacijente u velikom stepenu onesposobljavaju da funkcionišu uobičajeno tokom trajanja napada. Javlja se obično u najproduktivnijem životnom periodu, a dvostruko češće pogađa pripadnice ženskog pola.

Ako se pitate zašto su žene ugroženije, nauka je dala objašnjenje – razlog je zasnovan na hormonskim razlikama između polova. Tome ide u prilog i činjenica da kod dece pre puberteta nema razlike u učestalosti migrenskih glavobolja. Ustanovljeno je da je promena nivoa ženskih polnih hormona tokom mesečnog i/ili životnog ciklusa bitan uzročni faktor za pojavu navedenih simptoma.

Tako nagle varijacije nivoa hormona estrogena u pojedinim fazama mesečnog ciklusa pred menstruaciju ili na njenom samom početku, tokom premenopauze ili u periodu nakon porođaja mogu provocirati migrenske napade ili pojačati njihov intenzitet ukoliko se oni i inače javljaju. Glavobolja koja se javlja ili intenzivira u tim periodima praćena je takođe dodatno pojačanom osetljivošću na svetlost i zvuke – tipičnim simptomima migrenskog napada.

Posebno se smatra da nagli privremeni ili trajni pad nivoa estrogena tokom navedenih perioda doprinosi tegobama koje često ometaju pacijentkinje u obavljanju uobičajenih ličnih i profesionalnih aktivnosti.

Period nakon menopauze se karakteriše stabilnošću hormonskog statusa, pa tako znatan broj žena doživi smanjenje intenziteta migrena ili čak prestanak napada tokom narednog životnog perioda. Međutim, period neposredno pre menopauze (perimenopauza), kada su fluktuacije ženskih polnih hormona veoma izražene, nosi tipičan rizik za pojavu ili pogoršanje migrenskih tegoba.

Preporuka je da ukoliko primetite vremensku povezanost migrenskih napada s pojedinim fazama menstrualnog ciklusa ili tokom perioda koji prethodi menopauzi, ne oklevate da zatražite savet lekara za adekvatnu terapiju. Zahvaljujući velikom napretku medicine, dostupne su različite simptomatske terapijske opcije, uključujući i biološke lekove na bazi monoklonskih antitela.

U svakom individualnom slučaju, na osnovu pregleda i analize svih kliničkih parametara, lekar može da proceni da li su rešenje lekovi koji se uzimaju kada se napad migrene javi ili je prikladnija preventivna terapija, čiji je cilj smanjenje intenziteta ili učestalosti napada.

Podeli ovu stranicu: