Prevencija cerebrovaskularnih bolesti

Getty images: sudok1

Cerebrovaskularne bolesti su stanja u kojima postoje promene na krvnim sudovima usled kojih je smanjeno snabdevanje ćelija mozga krvlju i njihova oksigenacija. Obzirom na visoku stopu morbiditeta i mortaliteta, predstavljaju značajan medicinski i socioekonomski problem. Incidenca moždanog udara kao akutne komlikacije cerebrovaskularnih bolesti je 1.000 novih slučajeva na 100.000 stanovnika godišnje, a prevalenca u opštoj populaciji iznosi 0,5-1%. U Srbiji je 2000. godine incidencija bila 122/100.000 za muškarce i 130/100.000 za žene.

Podjednako je loša i činjenica da je ovo bolest sa visokim stepenom invaliditeta. The Framington Heart studija je pokazala da 26% osoba starijih od 65 godina koji prežive moždani udar završe u institucijama za negu. Ovo je razlog zašto se veliki značaj u lečenju cerebrovaskularnih bolesti pridaje merama primarne i sekundarne prevencije.

Primarna prevencija ima za cilj da smanji rizik za nastanak cerebrovaskularnih bolesti. Pristup “5 A” u primarnoj prevenciji faktora rizika podrazumeva: anamnezu (engl.”ask”), savetovanje (“advice”), procenu želje i mogućnosti (“assessment”), podršku u vidu pomoći na izradi individualnog programa (“assist”) i obezbeđivanje kontinuiteta usluga (“arrange follow-up”). Sekundarna prevencija ima za cilj da spreči ponovnu pojavu akutnog moždanog udara. U prevenciji cerebrovaskularnih bolesti (CVB) svi do sada poznati faktori rizika se dele prema mogućnosti modifikacije na: faktore rizika na koje se ne može uticati i faktore rizika na koje se može uticati.

Faktori rizika na koje se ne može uticati su nepromenljivi i u njih ubrajamo:

 1. Pol - epidemiološke studije su pokazale da muškarci obolevaju češće nego žene u svim starosnim grupama, ali da je smrtnost veća kod žena.
 2. Starost - pojava akutnog moždanog udara značajno raste sa godinama starosti, rizik od novog akutnog moždanog udara se duplira u svakoj novoj dekadi života posle 55. godine.
 3. Rasa i etnička pripadnost - brojne studije su pokazale da pripadnici crne rase imaju dva puta veću učestalost akutnog moždanog udara u odnosu na pripadnike drugih rasa.
 4. Hereditet - pozitivna porodična anamneza na cerebrovaskularne bolesti povezana je sa povišenim rizikom od razvoja istih.

Faktori rizika na koje se može uticati:

U faktore rizika dokumentovane brojnim studijama ubrajaju se :

 1. Hipertenzija (povišen arterijski pritisak) – osobe koje boluju od hipertenzije imaju tri puta veći rizik od nastanka akutnog moždanog udara, a terapijom hipertenzije smanjuje se rizik za 36-42%. Krvni pritisak treba da bude snižen do normalnih vrednosti: manje od 140/90 mmHg, a za dijabetičare manje od 130/80. U primarnoj prevenciji se savetuje izmena načina života koja podrazumeva ishranu sa manjom količinom soli i zasićenih masti kao i redovnu i umerenu fizičku aktivnost kao što je, brza šetnja ( 15-20 min.), vožnja bicikla, plivanje. Ukoliko je potrebno, art.pritisak se normalizuje upotrebom lekova uz redovne kontrole.
 2. Diabetes Mellitus i drugi poremećaji glikoregulacije (hiperinsulinemija i insulinska rezistencija) – dokazano je da je incidenca akutnog moždanog udara dva puta veća kod dijabetičara u odnosu na bolesnike sa graničnim vrednostima glikemije. Stoga se u primarnoj prevenciji, uz redovnu fizičku aktivnost savetuje ishrana bogata nezasićenim mastima, vlaknima, voćem i povrćem.
 3. Pušenje duvana - povećava rizik od nastanka akutnog moždanog udara za 50% i kod muškaraca i kod žena u svim starosnim grupama, pri čemu je rizik dva puta veći kod redovnih konzumenata u odnosu na osobe koje povremeno puše. Prekid pušenja vraća rizik na uobičajen za starosnu dob u roku od 2-5 godina. Starosna dob utiče na jačinu veze između pušenja i moždanog udara. Poslednjih godina se veliki značaj pridaje “pasivnom pušenju” kao faktoru rizika za cerebrovaskularne bolesti.
 4. Dislipidemija, tj. prekomerna vrednost masnoća u serumu -holesterola i triglicerida - korekcija ovog poremećaja redukuje rizik za razvoj akutnog moždanog udara za 20-30%. U primarnoj prevenciji se savetuje ishrana bogata nezasićenim mastima i vlaknima, a siromašna ugljenim hidratima i zasićenim mastima, kao i redovna umerena fizička aktivnost.
 5. Srčana oboljenja - rizik od pojave akutnog moždanog udara je dva puta veći u odnosu na osobe koje nemaju bolesti srca. Stoga se savetuju redovne rutinske kontrole kardiovaskulanog sistema radi pravovremenog otkrivanja i terapije eventualnih poremećaja.

U potencijalne, manje dokumentovane faktore rizika ubrajamo:

 1. Gojaznost - definisana kao indeks telesne mase (ITM). Ukoliko je ovaj indeks veći od 30, obavezna je dijeta za mršavljenje pod nadzorom lekara.
 2. Fizička neaktivnost - nije sa sigurnošću utvrđeno da li su protektivni efekti fizičke aktivnosti na pojavu cerebrovaskularnih bolesti zapravo samo posledica njihovog dejstva na druge faktore rizika.
 3. Način ishrane – pravilan način ishrane smanjuje pojavu i kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti uticajem na napred navedene faktore rizika. 
 4. Zloupotreba alkohola - predstavlja probleme udružene sa prekomernim konzumiranjem alkohola tokom jednogodišnjeg perioda. Nosi povećan rizik od pojave akutnog moždanog udara u svim starosnim grupama. U prevenciji se savetuje apstinencija ili maksimalni unos do dva standardna pića dnevno za muškarce, odnosno jednog za žene.
 5. Upotreba oralnih kontraceptiva - savetuje se uz savet i nadzor lekara.
 6. Hiperhomocisteinemija (jedan od “novih” metaboličkih i zapaljenskih pokazatelja) - dokazano je da vodi povećanom riziku za nastanak akutnog moždanog udara. Često je povezana sa smanjenim unosom vitamina B12 i folne kiseline, te se savetuje provera njihovih vrednosti u serumu I suplementacija po potrebi .

Dakle, poznavanje faktora rizika za cerebrovaskularne bolesti i njihovo blagovremeno uklanjanje ili kontrolisanje su od izuzetnog značaja za smanjenje incidence moždanog udara koji je, prema podacima Svetske Zdravstvene Organizacije, treći uzrok smrtnosti u savremenom društvu.
Prevencija cerebrovaskularnih bolesti putem utvrđivanja i kontrole faktora rizika ima veći efekat u smanjivanju smrtnosti i onesposobljenosti od farmakološke terapije ili hirurške intervencije sprovedene nakon moždanog udara.

dr. Aleksandra Radenković, spec. opšte medicine


Literatura:

[1] Kostić V., Neurologija (2007.god.);

[2] Živančević-Simonović S., Opšta patološka fiziologija (2002.god.);

[3] Wolf P., Cerebrovascular ischemic disease (2001.god.); 

[4] Hacke W., Kaste M., Bogousslavsky J., Brainin M., Guggung M., Chamorro A., Lees K., Leys D., Kwiecinski H., Toni D., Europiean Stroke Initiative Recommendations for Stroke Menagement (2003.god.).

Podeli ovu stranicu: