Šta je Apgar skor?

Dragana Amanović, viša medicinska sestra

Apgar skor je metod za brzu procenu vitalnosti novorođenčeta neposredno nakon rođenja, a koji ukazuje na brzinu i sposobnost prilagođavanja na vanmaterične uslove života.

Ovaj test je osmislila dr Virdžinija Apgar, anesteziolog i pedijatar, 1952. godine u cilju brže i preciznije orijentacije o stanju novorođenčeta nakon rođenja i potrebi za hitnom ili dodatnom medicinskom negom.

Šta se ocenjuje Apgar skorom?

Apgar skor se primenjuje u porodilištima širom sveta, ocenu daje ginekolog ili pedijatar, a procenjuju se sledeći parametri:

 • Izgled, boja kože
 • Srčana radnja
 • Disanje i plač
 • Mišićni tonus, aktivnost
 • Refleksi, reakcija na nadražaje

Svaki od navedenih parametara se ocenjuje sa 0, 1 ili 2 boda, a zatim se svi dobijeni bodovi saberu i dobija se ukupni Apgar skor, koji može imati vrednost u rasponu od 0 do 10.

12.jpg

Parametri se obično procenjuju u prvom i petom minutu bebinog života, mada se nekad može procenjivati i u desetom minutu, ukoliko su prve dve ocene bile niske. 

Kada je ukupni skor na Apgar skali viši ,smatra se da je novorođenče zdravo, dok ukupni niži skor ukazuje da je novorođenčetu potrebno pružanje određene medicinske nege ili intervencije i kada je potrebno uraditi dodatne analize.

Dešava se da bebe, i pored niskog Apgar skora, budu potpuno zdrave, a ocena sama po sebi nije dokaz postojanja nekog zdravstvenog problema i ne predviđa smrtne ishode ili bilo kakve neurološke posledice.

Ocena 8, 9 i 10: Znak su da je beba u dobrom stanju i da joj je potrebno rutinsko zbrinjavanje u porođajnoj sali.

Ocena 5, 6 i 7: Označava se kao blaga do umerena asfiksija – stanje nedovoljne snabdevenosti kiseonikom, potrebna je primena kiseonika i pažljivo praćenje bebe.

Ocena od 0 do 4: Znači da beba ima tešku asfiksiju i da su joj potrebni intenzivan nadzor i pomoć.

Na snižen Apgar indeks mogu uticati neka stanja:

 • Preterminska novorođenčad (mogu imati snižen mišićni tonus i nezrelost pluća, otežano disanje)
 • Visokorizične trudnoće, bebe rođene carskim rezom
 • Primena različitih lekova u trudnoći i tokom porođaja
 • Porođajne traume, urođene anomalije, obilnija krvarenja, infekcije

Potrebno je znati:

 • Apgar skor se procenjuje na osnovu subjektivne metode.       
 • Procena parametara u 10, 15, i 20. min. pruža bolji uvid u adaptaciju novorođenčeta na život u spoljašnoj sredini.                                                                                                             
 • Ovaj test nije potpuno prilagođen prevremeno rođenoj deci.
 • Nizak Apgar skor ne mora uticati na zdravlje deteta kasnije u njegovom životu.

Literatura:

*The Apgar score. Committee Opinion No. 644. American College of Obstetricians and Gynecologists;  American Academy of Pediatrics; 2015