Erektilna disfunkcija

Mr ph. Nada Adžić; Mr ph. Ivan Risteski, apoteka „Adonisfarm“, Vranje; Mr ph. Dušan Ilić

Erektilna disfunkcija je problem s kojim se barem povremeno susreo relativno veliki broj muškaraca različite starosti. Za najveći broj njih problem je kratkotrajan, prevazilazi se posle odmora i opuštanja, ali za neke on postaje hroničan.

Erektilna disfunkcija se ne smatra bolešću opasnom po život, ali narušava kvalitet života i može da ukaže na probleme povezane s kardiovaskularnim sistemom.

Sem povećanog protoka kroz arterije, za proces erekcije je neophodan i smanjen protok krvi kroz vene, koji omogćava zadržavanje krvi u kavernoznim telima. Tako su prva linija u terapiji inhibitori fosfodiesteraze tipa 5, koji nakon seksualne stimulacije pomažu opuštanje krvnih sudova u penisu i omogućavaju dotok krvi.

„Tadalafil“, kao inhibitor PDE 5, postiže maksimalnu koncentraciju leka za dva sata od primene, a koncentracija koja je dovoljna za najraniji početak dejstva je postignuta posle pola sata.

Na njegovu resorpciju ne utiču hrana i alkohol, što znatno olakšava upotrebu i povećava užitak. Kontraindikacije za primenu su alergijske reakcije, upotreba organskih nitrata, srčano oboljenje, infarkt miokarda i moždani udar u skorije vreme ili ako pacijent ima nekontrolisano visok pritisak.

Erektilna disfunkcije je relativno čest problem i nije samo neizbežna posledica starenja, nije neizlečiva, svaki pacijent sa impotencijom može očekivati pomoć.

Kako medicina i farmacija napreduju, dobijamo lekove s bezbednim i dobrim farmakokinetičkim profilom, tako da terapija postaje lako dostupna i komforna.

Svaki pacijent s tim problemom može u apoteci dobiti savet o upotrebi „tadalafila“, da deluje 24 sata, da može da se uzme bez obzira na obrok, ali i upozorenje da erektilna disfunkcija može da najavi probleme s kardiovaskularnim sistemom pa da ne bi bilo loše da ode na pregled.

 

Reference :

  1. Sažetak karaketristika leka „megatop“, Actavis
  2. https://www.healthline.com>health>tadalafil-oral-tablet
  3. https://www.ttc.rs>impotencija, Impotencija-TTC-Termo Terapijski Centar-Dr.Vinka Vukotic

Saveti farmaceuta u bezbednoj primeni „tadalafila“

 

„Tadalafil“ se primenjuje za lečenje erektilne disfunkcije kod odraslih muškaraca. To je stanje u kome muškarac ne može da postigne ili održi erekciju neophodnu za seksualnu aktivnost.

„Tadalafil“ pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 i deluje tako što pomaže opuštanje krvnih sudova u penisu omogućavajući dotok krvi. Rezultat toga je poboljšana erektilna funkcija.

Savet koji farmaceut može da da pacijentu jeste da „tadalafil“ neće imati efekat ukoliko pacijent nema erektilnu disfunkciju i da mora postojati seksualna stimulacija. Da bi se obezbedila bezbedna primena, pacijent se mora pitati  da li uzima nitrate za lečenje hipertenzije jer može doći do naglog pada krvnog pritiska. Poluvreme eliminacije je 17,5 sati, a maksimalna koncentracija u plazmi se postiže dva sata nakon unošenja leka.

„Tadalafil“ u dozi 5 mg se koristi i kao monoterapija i kao dodatna terapija u lečenju simptoma i znakova  benigne hiperplazije prostate (BHP).

Dolazi u promet u dozama od 2,5, 5, 10 i 20 miligrama.

 

Literatura:

  1. https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-04040-15-001.pdf
  2. https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/questions-and-answers-cialis-tadalafil
  3. https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/tadalafil-oral-route/precautions/drg-20067204?p=1
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30901259/

 

Saveti za primenu preparata u terapiji erektilne disfunkcije

Prema definiciji Evropske urološke asocijacije, erektilna disfunkcija (ED) predstavlja trajnu nemogućnost postizanja i održavanja erekcije dovoljne da obezbedi zadovoljavajuću seksualnu aktivnost. Prema patofiziološkom poreklu, ED može biti vaskulogena, neurogena, anatomska, hormonalna, jatrogena i psihogena. U posebne uzroke za ED spadaju: starost, dijabetes melitus, hronična bubrežna slabost, pušenje i prethodne hirurške intervencije.

Takođe, dokazano je da smanjena fizička aktivnost i prekomerna telesna težina povećavaju rizik za nastanak ED. Da bi terapija bila uspešna, potrebno je najpre odrediti pravi uzrok oboljenja.

 Kod većine pacijenata je na početku neophodno promeniti način života i eliminisati faktore rizika za ED, čime se poboljšava i opšte zdravlje. Lekovi iz grupe inhibitora fosfodiesteraze-5 se koriste kao medikamentozna terapija ED. Oni deluju vazodilatatorno na arteriju penisa, povećavaju intrakavernozni pritisak i indirektno mehanički sprečavaju isticanje krvi preko vena. Njihovo delovanje je selektivno, samo kod muškaraca s normalnom seksualnom željom. Najzastupljeniji lekovi iz ove grupe su „sildenafil“ i „tadalafil“. „Sildenafil“ se resorbuje brzo, hrana usporava resorpciju, a poluvreme eliminacije je od četiri do pet sati, a kod starijih od 65 godina i do šest sati. S druge strane, „tadalafil“ se nešto sporije resorbuje, ali hrana i alkohol ne utiču na resorpciju, bioraspoloživost je veća, a poluvreme eliminacije iznosi čak 17,5 sati. Apsolutna kontraindikacija za primenu ovih lekova je istovremena primena nitrata kod srčanih bolesnika. Takođe, treba biti veoma oprezan i s pacijentima s nekontrolisanim krvnim pritiskom, akutnim infarktom miokarda i težim insuficijencijama srca i jetre.

 

Literatura:

  1. Kažić T. Gotovi lekovi, priručnik za farmakoterapiju, XII izdanje, Beograd, 2009.
  2. Varagić M. V., Milošević P. M. Farmakologija, XX, prerađeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2005.
  3. Rubio‐Aurioles E, Porst H, Kim E.D, Montorsi F, Hackett G, Morales A.M, Stuckey B, Būttner H, West T.M, Huynh N.N, Lenero E, Burns P, Kopernicky V. A Randomized Open‐Label Trial with a Crossover Comparison of Sexual Self‐Confidence and Other Treatment Outcomes Following Tadalafil Once a Day Vs. Tadalafil or Sildenafil On‐Demand in Men with Erectile Dysfunction, The Journal of Sexual Medicine. 2012;9(5): 1418-1429

 

 

ERN-RS-NP-00001 Datum pripreme: novembar 2023. Actavis d.o.o. Beograd

Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd, Srbija; telefon: +381 11 209 93 00; telefaks: +381-11-20-99-733;

 www.actavis.rs;