Srbija

Melancholic people on the beach

Generalizovani anksiozni poremećaj

01/13/2020
Bolnička potrošnja antipsihotika i razlike u receptorskom profilu i neželjenim dejstvima tipičnih i atipičnih antipsihotika
Opširnije
01/08/2020
Može li promena AP poboljšati kvalitet života: prikaz slučaja
Opširnije
01/07/2020
Nekomplijantnost pacijenata sa shizofrenijom kao izazov u lečenju
Opširnije
12/18/2019
Problemi komplijanse i adherence u psihofarmakoterapiji
Opširnije